Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3252
Title: Denetimde hata ve hile
Other Titles: The control of fraud and error
Authors: Göklergil, Recep
Keywords: Denetim
Hata
Hile
Audit
Error
Trick
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Muhasebe hileleri günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Uluslarıarıası Sertifikalı Hile Denetçileri (ACFE) tariafından yayınlanan 2012 Global Hile Raporu’nda hilenin maliyetinin 3.5 Triilyon USD‘den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edilen maliyetlerin en önemli bölümünü hileli finansal raporlamadan kaynaklanan hileleri oluşturmaktadır. Her işletmenin pazarda başarılı olmasını ve rakipleriine üstünlük sağlamak sureti ile varlığını devam ettirebilmesi için çeşitli amaç ve hedefleri bulunmaktadır. Söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde işletmenin her departmanında olduğu gibi muhasebecilerin de çeşitli görevleri bulunmaktadır. Her şeyden önce muhasebe meslek mensuplarından beklenen işletme ile ilgili verileri gerieken dikkat ve özveri ile, kurallaria uygun biri şekilde işlemesidir. Muhasebe meslek mensupları, görev ve sorumluluklariından dolayı müşteri ve devlet kurumları arasında köprü vazifesi üstlenmektedir. İşletme ile ilgili kayıtları devletin ilgili kurumlarına aktarmakla birilikte, işletme içi geliri gideri dağılımlarının sağlanmasında da etkin riol oynarilari. Muhasebe meslek mensuplariı tarafından yapılan işlerde hata ve hilelerin isteyerek ya da istemeyerek ortaya çıkması sıklıkla karşılaşılan biri durumdur. Heri ne kadar hata ve hilelerin önlenmesine yönelik çeşitli yönergeleri ve olumsuzluklar karşısında cezalandırmalar yeri alsa da, birçok meslek mensubu herhangi biri önleyici davranış ortaya koymamaktadır.
Accounting tricks are becoming increasingly important today. In the 2012 Global Fraud Report published by the International Certified Fraud Auditors (ACFE), the cost of the fraud is estimated to be more than 3.5 trillion USD. The most important part of the estimated costs is the frauds arising from fraudulent financial reporting. Each company has a variety of goals and objectives in order to be successful in the market and to maintain its presence by achieving superiority to its competitors. Accountants have a variety of duties as in every department of the enterprise in order to achieve these goals and objectives. First of all, it is the proper functioning of the business with the attention and dedication required by the accounting professionals. The professional accountants act as a bridge between the client and the government agencies due to their duties and responsibilities. Although they transfer the records related to the business to the relevant institutions of the state, they also play an active role in ensuring the distribution of in-house income and expenses. It is frequently encountered that the errors and tricks in the works performed by the professional accountants are either intentional or unintentional. Although there have been various penalties and penalties for prevention of errors and tricks, many professionals do not have any preventive behavior
URI: https://hdl.handle.net/11499/3252
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RECEP GÖKLERGİL PROJE.pdf649.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.