Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3258
Title: Türkiye’deki illerin çevresel Sürdürülebilirliğinin bulanık veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the environmental sustainability of cities in Turkey with fuzzy data envelopment analysis
Authors: Ayşegül TUŞ
Deniz, Gözde
Keywords: Veri Zarflama Analizi
Bulanık Mantık
Bulanık Veri Zarflama Analizi
Çevresel Sürdürülebilirlik
Data Envelopment Analysis
Fuzzy Logic
Fuzzy Data Envelopment Analysis
Environmental Sustainability
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, bir ilin çevresel sürdürülebilirliğinin performans değerlendirmesinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Performans değerlendirilirken kullanılan göstergelerden birisi olan etkinlik ölçümünde ise Veri Zarflama Analizi (VZA)yöntemi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Değişkenlere ait tam olarak ölçülemeyen veriler söz konusu ise Bulanık Veri Zarflama Analizi (BVZA) yöntemikullanılarak etkinlik ölçme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki 81 ilin çevresel sürdürülebilirlikperformanslarını Wang, Greatbanks, Yang (2005)’ın BVZA modeli olan Aralık VZA ile değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda değişkenlerin 2014 yılı verileri kullanılarak Çıktı Yönlü Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR-O) ve Banker,Charnes ve Cooper (BCC-O) modellerine göre değişkenlerin alt ve üst sınır değerleri baz alınmış ve buna göre teknik ve saf etkin iller tespit edilmiştir
In the context of sustainable development objectives, the performance evaluation of a city's environmental sustainability needs to be continually improved and expanded. One of the indicators used when evaluating performance is the Data Envelopment Analysis (DEA). In the case of data that are not fully imponderable for variables, efficiency measurement can be performed using Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) method.The aim of this study the performance of the 81 cities in Turkey, Wang,Greatbanks, Yang (2005) in the model is to evaluate the FDEA with using fuzzy range numbers. For this purpose, 2014 data of the variables are based on the upper and lower limit values of the variables according to the Output Oriented Charnes, Cooper and Rhodes (CCR-O) and Banker, Charnes and Cooper (BCCO) models and accordingly technical and pure efficient cities were identified.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3258
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gözde deniz.pdf2.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

150
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.