Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3264
Title: Eski Yakındoğu arşivleri
Other Titles: Ancıent Neareast archıves
Authors: Yusuf KILIÇ
Ateş, Aysel
Keywords: Yakındoğu
Arşiv
Kâtip
Near east
archiv
scribe
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tezimizde, Arkeolojik Bulgular ve Çivi Yazılı Belgeler ışığında ''Eski Yakındoğu Arşivleri” konusu incelenmiştir. MÖ 3200 yıllarında Mezopotamya’nın güneyinde çivi yazısının keşfiyle birlikte eşzamanlı olarak ortaya çıkan arşiv kurumunun tanımı yapılarak, Yakındoğu’da uygulanmış olduğu diller hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Ayrıca Mezopotamya, Mısır, Kuzey Suriye ve Anadolu coğrafyalarının arşivciliği hakkında bilgi verilerek bu bölgelerde bulunan bazı önemli antik kentlerin kazı tarihçesi ile birlikte höyüklerden çıkarılan arşivler ile içerdikleri tabletlerin sayısı, konusu, muhafazası ve arşiv sistemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Söz konusu arşivlerin olduğu toplumların idari, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel hayatlarına kısmen değinilmiştir.
In our thesis, in the light of the Archaeological Findings and Cuneiform Documents, the subject “Old Near East Archives” was examined. In 3200 B.C.years in the southern part of Mesopotamia with the discovery of the cuneiform writing of the arhive institution was defined simultaneously, a wide range of information was given about the languages applied in the Near East. Also Mesopotamia, Egypt, Nothern Syria and Anatolia geography were given information about the archiving, with excaation history of some important ancient cities in these regions, archives exracted from the mounds and information about the number, subject, storage and archiving systems of the tablets they included. The administrative, economic, commercial, social and cultural life of the societies of archives in question is partly addressed.
Description: Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimi tarafından 2018SOBE019 nolu proje ile de desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3264
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aysel Ateş Sos.Bl.Y.L..pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

2,082
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.