Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3278
Title: Denizli’de yetişen paulownia tomentosa steud’nin fitokimyasal profilinin ve elektriksel iletkenliğinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of phytochemical profile and electrical conductivity of paulownia tomentosa steud grown in marine
Authors: Yeşim Kara
Uğuz, Özge
Keywords: Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. & Zucc. Ben Steud.
Kimyasal Kompozisyon
Antioksidan Aktivite (DPPH )
Toplam Fenolik Madde
Elektriksel İletkenlik
Chemical Composition
Antioxidant Activity (DPPH)
Electrical Conductivity
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Türkiye'nin verimli toprak türleri iklim ve çevre koşulları nedeniyle tarım uygulamaları sektöründe önemli bir rolü vardır. Bu özellikleri sayesinde çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapar. Bunların arasında Paulownia tomentosa, Denizli bölgesi topraklarına kolayca adapte olabilen ve madde içeriği bakımından zengin bir bitkidir. Bu nedenle Paulownia tomentosa çalışma konusu olarak seçildi. Paulownia tomentosa'nın potansiyel içeriğini değerlendirmek için antioksidanlar, toplam fenolik içerik, fitokimyasal profil belirleme ve elektriksel iletkenlik analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre; toplam fenolik madde miktarı yaprak ekstraktında 21,758 mg/kgort, fenolik madde içeriği en fazla yaprak ekstraktında kateşinde 24035,9 µg/g, en az klorojenik asitte 34,863 elde edildi. Indol asetik asit miktarı yaprak ekstraktında 6566,33 µg/g, absisik asit miktarı çiçek ekstraktında 3491,696 µg/g olarak elde edildi. DPPH (1,1-difenil-2-pikril-hidrazil) sonucunda yaprak ekstraktında 1104,908 µmolTE/g, organik asit analizde yaprak ekstraktında en fazla formik asit 49759,63 µg/g, çiçek ekstraktında en fazla malik asit 35296,46 µg/g bulunmuştur. Şeker analizinde en fazla miktar çiçek ekstraktında fruktozda 51307 µg/g, ? karoten analizinde en fazla miktar çiçek ekstraktında 501,67 µg/g olarak elde edildi. Bu çalışma, Paulownia tomentosa kullanımının farmakolojik fitoterapi ve modern tıbbi uygulamalar, hayvan yemi endüstrisi ve yeşil gübre üretimine önemli katkı sağlayacağını ortaya koymaktadır.Türkiye'nin verimli toprak türleri iklim ve çevre koşulları nedeniyle tarım uygulamaları sektöründe önemli bir rolü vardır. Bu özellikleri sayesinde çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapar. Bunların arasında Paulownia tomentosa, Denizli bölgesi topraklarına kolayca adapte olabilen ve madde içeriği bakımından zengin bir bitkidir. Bu nedenle Paulownia tomentosa çalışma konusu olarak seçildi. Paulownia tomentosa'nın potansiyel içeriğini değerlendirmek için antioksidanlar, toplam fenolik içerik, fitokimyasal profil belirleme ve elektriksel iletkenlik analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre; toplam fenolik madde miktarı yaprak ekstraktında 21,758 mg/kgort, fenolik madde içeriği en fazla yaprak ekstraktında kateşinde 24035,9 µg/g, en az klorojenik asitte 34,863 elde edildi. Indol asetik asit miktarı yaprak ekstraktında 6566,33 µg/g, absisik asit miktarı çiçek ekstraktında 3491,696 µg/g olarak elde edildi. DPPH (1,1-difenil-2-pikril-hidrazil) sonucunda yaprak ekstraktında 1104,908 µmolTE/g, organik asit analizde yaprak ekstraktında en fazla formik asit 49759,63 µg/g, çiçek ekstraktında en fazla malik asit 35296,46 µg/g bulunmuştur. Şeker analizinde en fazla miktar çiçek ekstraktında fruktozda 51307 µg/g, ? karoten analizinde en fazla miktar çiçek ekstraktında 501,67 µg/g olarak elde edildi. Bu çalışma, Paulownia tomentosa kullanımının farmakolojik fitoterapi ve modern tıbbi uygulamalar, hayvan yemi endüstrisi ve yeşil gübre üretimine önemli katkı sağlayacağını ortaya koymaktadır.
Turkey has an important role in the sector of farming practices, because of fertile soil types, the climate and environmental conditions. Thanks to this characteristics, it hosts several plant species. Among these Paulownia tomentosa a plant that is easily adaptable to the soil of Denizli region and rich in substance content. For this reason Paulownia tomentosa was selected as topic of study. In order to assess the potential content of Paulownia tomentosa, antioxidants, total phenolic content, phytochemical profile determination and electrical conductivity analyses were performed. According to the obtained results; the total amount of phenolic substances in the leaf extract was 21,758 mg/kg, and the phenolic content is highest in the leaf extract. The amount of indole-3 acetic acid in the leaf extract was 6566,33 µg/g and the amount of absisic acid was obtained as 3491,696 µg/g in flower extract. DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) as a highest in the leaf extract at 1104.908 µmolTE/g, in organic acid analysis, the maximum formic acid in the leaf extract was 49759,63 µg/g flower µg/g, while the most common malic acid was 35296,46 µg/g in the flower extract. The maximum amount of fructose sugar 51307 µg/g and maximum amount of carotene in the flower extract is 501.67 µg/g. This study reveals, that the use of Paulownia tomentosa will make a significant contribution in pharmacological phytotherapy and modern medical applications, animal feed industry and green manure production.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2017FEBE046 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3278
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge Uğuz.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

170
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.