Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3480
Title: Ecological heterotopias in Neil Gaiman's Neverwhere and China Mieville's Perdido Street Station
Other Titles: Neil Gaiman'ın Neverwhere ve China Mieville'ın Perdido Street Station adlı romanlarında ekolojik heterotopyalar
Authors: Akyol, Özlem
Advisors: Şeyda Sivrioğlu
Keywords: Contemporary urban fantasy
Ecocriticism
Heterotopia
Neil Gaiman
China Mieville
Modern şehir fantezi yazını
Ekoeleştiri
Heterotopya
Publisher: Pamukkale Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This thesis aims to study the relation between ecology and the idea of heterotopia configured by Michel Foucault and how this relation is illustrated in contemporary urban fantasy. The idea of heterotopia is basically attributed to places of otherness which are defined as multi-layered, disturbing, incompatible and transforming. The study will focus on two pioneering works of the genre; Neil Gaiman’s Neverwhere (1996) and China Mieville’s Perdido Street Station (2000) which widely explore the idea of heterotopia in their settings. Heterotopic places in these works provide a basis to analyse the controversial relation between human and nature within the wide borders of fantasy. This study endeavours to figure out in what way a place is ascribed heterotopic features by elements of fantasy in the selected novels and how these fantastic heterotopias function to illustrate the destructive power of human beings on environment. The aim of the present thesis is then to offer an insight into heterotopic dimensions of urban fantasy with reference to theories of ecocriticism.
Bu tez, Michel Foucault tarafından yapılandırılan heterotopya fikri ile ekoeleştiri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin modern şehir fantezi yazınına nasıl yansıtıldığını konu edinir. Temelde heterotopya düşüncesi sürekli değişmekte olan, uyumsuz, rahatsız edici ve çok katmanlı olarak tanımlanan ötekileştirilmiş mekânlarla ilişkilendirilir. Çalışma, mekânlarında heterotopya kavramını oldukça fazla kullanmış ve bu türün önde gelen iki eseri olan Neil Gaiman’ın Neverwhere ve China Mieville’nin Perdido Street Station adlı romanlarına odaklanmaktadır. Bu romanlardaki heterotopik mekânlar fantezi yazınının geniş sınırları içerisinde insan ve doğa arasındaki çelişkili ilişkiyi analiz etmek için temel oluşturur. Bu çalışma adı geçen romanlardaki fantezi öğelerinin bir mekâna ne şekilde bir heterotopik özellik kazandırdığını ve bu fantastik heterotopyaların insanoğlunun çevre üzerindeki yıkıcı etkisini nasıl resmettiğini ortaya çıkarmaya çalışır. Bu tez, ekoeleştiri kuramının ışığında, modern şehir fantezisi yazının heterotopik boyutuna ışık tutmayı amaçlamaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3480
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10240139.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

328
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.