Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3523
Title: Birinci Dünya Savaşı yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa
Other Titles: Teşkilat-ı Mahsusa during The First World War
Authors: Yüksel, Çağdaş
Advisors: Ayfer Özçelik
Keywords: Teşkilat-ı Mahsusa
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Birinci Dünya Savaşı
Osmanlı Devleti
The Teşkilat-ı Mahsusa
The Committee of Union and Progress
World War I
The Ottoman State
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa” isimli doktora tezinde Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşu, yapısı, Birinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetleri, teşkilatın ortadan kalkması ve teşkilatın ilgasından sonra eski üyelerinin Milli Mücadele sırasındaki faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca teşkilatın ortaya çıkmasına yol açan koşullar, teşkilatın çekirdeğini teşkil eden kadronun oluşumu ve Teşkilat-ı Mahsusa ile İttihat ve Terakki arasındaki bağ irdelenmiştir. Tezin temel amacı Teşkilat-ı Mahsusa hakkında kapsamlı bir çalışma ortaya koyarak yeni sorulara ve yeni çalışmalara yol açmaktır.
In this doctoral thesis named ”Teşkilat-ı Mahsusa During The First World War” were examined the establishment of the Teşkilat-ı Mahsusa, its structure, its activities during the First World War, its disappearance and the activities of the former members of the Teşkilat-ı Mahsusa during the National Struggle. In addition, the conditions leading to emergence of the Teşkilat-ı Mahsusa, the formation of the cadres that constitute the core of the organization and the relationship between the organization and the Union and Progress were discussed. The main aim of the thesis is to present a comprehensive study of the organization and to lead to new questions and new studies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3523
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10245618.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,390
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.