Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3525
Title: Harras Eyüp'ün Yöz Yaktısı adlı eserindeki poemalar ve seçilmiş şiirler -dil ve üslup incelemesi-
Other Titles: Analysis of literary language and style in selected poems and Yöz Yaktısı by Harras Eyüp
Authors: Gökkaya, Gülsün
Advisors: Mehtap Solak Sağlam
Keywords: Harras Eyüp, Çağdaş Kazan-Tatar Edebiyatı, şiir, üslup, dil incelemesi.
Harras Eyup, Modern Kazan-Tatar Literature, poetry, style, language review
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Harras Eyüp, Çağdaş Tatar edebiyatının önde gelen şairi ve fikir adamıdır. Çağdaş Tatar şiirinin gelişme kaydetmesinde önemli hizmetleri olan şair 1960’lı yıllarda şiir yazmaya başlamış ve şiirleri Tataristan’ın önde gelen gazete ve dergilerinde yayınlanmıştır. Birçok şiirin, tarihî, dinî ve sosyal poemanın yazarıdır. Eyüp’ün şimdiye kadar yayınlanmış “İşanıç” (1980) “?oyaşlı Yañgır” (1983), Kayén Balkışı (1985), Tañ Suvı (1987), Töngé ?oyaşlar (1989), Sabır Savıtları (1992), “Taşka Yazgınnar Söyüne” (1994), Ceyevlé Buran (1996), Köy Ézleü (2001), “Ut Arkalı Siküri” (2004), Yöz Yaktısı (2005), “Let Teçenie” (2008) gibi toplamda 12 şiir kitabı Tataristan da basılıp okuyucusuyla buluşmuştur. Yaptığı edebi tenkitleri ve şiirlerinde işlediği konularla Tatar gençlerinin ve halkının aydınlanmasına katkıda bulunmuştur. Tatar halkının gönlünde geniş yer bulan lirik şiirleri çok fazla sevilmiş olup “Si?a gına yazgan hatlar”, “ Kayda sin, garmun?”, “ Mileş”, “İseme?ne dön’ya”, “Çakıruv”, “Avıl karçıkları” adlı eserleri bestelenmiştir. Çalışmamızda Harras Eyüp’ün hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilerek, şairin şiirleri ve poemaları yapı ve tema bakımından detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızın metinler bölümünde, şairin seçili şiirlerine ve poemalarına yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Harras Eyüp, Çağdaş Kazan-Tatar Edebiyatı, şiir, üslup, dil incelemesi.
Harras Eyüp is the leading poet and intellectual man of Contemporary Tatar literature. Poetry design of the contemporary Tatar poet in 1960 started and his poems were published in the leading newspapers and magazines of Tatarstan. There are historical, religious and social poems. “İşanıç” (1980) “?oyaşlı Yañgır” (1983), Kayén Bal?ışı (1985), Tañ Suvı (1987), Töngé ?oyaşlar (1989), Sabır Savıtları (1992), “Taş?a Yazgınnar Söyüne” (1992) (1994), Ceyevlé Buran (1996), Köy Ézleü (2001), “Ut Ar?alı Siküri” (2004), Yöz Ya?tısı (2005), “Let Teçenie” (2008); including a total of 12 poetry books were published in Tatarstan. He contributed to the enlightenment of the Tatar youth and his people with his literary criticism and the subjects he studied in his poems. Lyrical poems which are found in the hearts of the Tatar people have been loved very much. “Si?a gına yazgan hatlar”, “?ayda sin, garmun?”, “ Mileş”, “İsemeñne dön’ya”, “Çakıruv”, “Avıl karçıkları” have been composed. In our study, detailed information about the life, literary personality and works of Harras Eyüp is given. In addition, the poets' poems and poems were examined in detail in terms of structure and theme. Also in the texts section of our study, selected poems and poems of the poet are included. Keywords: Harras Eyup, Modern Kazan-Tatar Literature, poetry, style, language review.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3525
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10247316.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

490
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.