Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3578
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHaldenbilen, Soner-
dc.contributor.authorNero, Mohammad Arif-
dc.date.accessioned2019-06-21T14:55:53Z
dc.date.available2019-06-21T14:55:53Z
dc.date.issued2019-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/3578-
dc.description.abstractÜstyapı uygulamaları için silindirle sıkı?tırılmı? betonun (SSB) kullanımı tüm dünyada artmaktadır. Bu materyal harika teknik ve ekonomik faydalar sunmaktadır. SSB'de kurutucu kıvamı ve yeterli macun eksikliği, taze davranı?ını diğer beton türlerinden çok farklı kılar. Bu aynı zamanda, uygulamada gösterilmek üzere özelliklerini yeterince tanımlamakta zorluklara yol açmaktadır. Sorunu daha da arttıran ?ey, SSB üretiminde kullanılan çoklu karı?tırma teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu ara?tırma, SSB'deki bazı kimyasal katkıların etkinliğini belirlemeye çalı?ır. Betonun i?lenebilirliği, uyum, kompaktlık ve ayrı?ma direnci, i?lenebilirlik tutma, su azaltma ve tutarlılıktan olu?tuğu dü?ünülmektedir. Bu özelliklerden bazıları bir test yöntemi kullanılarak tanımlanmı?tır. Bunlar, doğrudan kesme testi ile eğilme dayanımı ve basınç dayanımıdır. Ayrıca, tipik bir SSB karı?ımında 3’ü süper akı?kanla?tırıcı tipinde olmak üzere 4 tip kimyasal katkı maddesi test edilmi?tir: Nanoment SP - Süper Akı?kanla?tırıcılar, Nanoment MR - Orta Kademe Akı?kanla?tırıcı, Nanoment HP - Yeni Nesil Süper Akı?kanla?tırıcılar ve Nano Aer - Hava Surukleyicidir. Her bir karı?ımın ayrı faydalar sağladığı ve ayar davranı?ını ve sonlandırılabilirliği deği?tirmek de dâhil olmak üzere taze SSB'nin farklı özelliklerini geli?tirdiği gözlemlenmi?tir. Ayrıca belirli bir karı?ım için, i?lenebilirlikteki geli?me, bile?enlerinin birle?me, kompaktlık, tutarlılık, su azaltma, katkı tipi ve dozaj ile bile?ik bir fonksiyonudur. Son olarak, bu katkıların ayrı ayrı kullanımında alınacak bazı önlemler ile birlikte bir dizi öneride sunulmu?tur. Bu çalı?manın, SSB'nin farklı özelliklerinin daha iyi karakterizasyonuna ve daha fazla güvenle kimyasal katkıların kullanımına yol açacağı tahmin edilmektedir.en_US
dc.description.abstractUse of roller compacted concrete (RCC) for pavement implementations is growing worldwide. RCC offers good technical and economic advantages. The harder density and deficiency of adequate paste in RCC makes its fresh actions very different from other types of concretes. What worsen the problem is the use of numerous mixing technologies used in producing RCC. This research aim to dictate the effectiveness of some chemical admixtures in RCC. The workability of concrete is considered to be composed by the cohesion, compactibility, and segregation resistance, retention of workability, water reduction and consistency. Some of these properties were characterized using a test method. These include the compressive strength and flexural strength with direct shear test. Furthermore, 4 types of chemical admixtures were tested in a typical RCC mixture. These include 3 types of superplasticizers which are Nanoment SP – Superplasticizers, Nanoment MR – Midrange Plasticizer, Nanoment HP – New Generation Superplasticizers, and the other type is Nano Aer – Air Entraining. It is observed that individually each admixture offers distinct benefits and improves different properties of fresh RCC including changing the setting behavior and finishibility. Moreover, for a given mixture, the improvement in workability is a composite function of its components viz. cohesion, compactibility, consistency, water reduction, admixture type and dosage. Finally, some recommendations are mentioned along with some precautions to be taken in using these admixtures individually.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSilindirle sıkıştırılmış beton (SSB), basınç dayanımı, işlenebilirlik, su azaltıcı, birleşme, sıkılaştırma, kimyasal katkılaren_US
dc.subjectRoller compacted concrete (RCC), compressive strength, workability, water reducer, cohesion, compactibility, chemical admixturesen_US
dc.titleSilindir ile sıkılaştırılmış betonlar için kimyasal katkıların etkilerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the effects of chemical admixtures on roller compacted concrete (RCC)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authoridCONCRETE (RCC)-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid555017en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf7.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.