Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3591
Title: Tekil kazıkların sonlu elemanlar ile analizi ve analitik yöntemlerle karşılaştırılması
Other Titles: Analysis of single piles with finite elements method and comparison with analytical methods
Authors: Alkaya, Devrim
Ünal, Celal
Keywords: Tekil kazık, Taşıma gücü, Plaxis, Sonlu elemanlar
Single pile, Bearing capacity, Plaxis, Finite elements method
Issue Date: May-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte mühendislik teknolojisi de her geçen gün gelişmekte, özellikle sayısal modelleme konusunda bizlere büyük faydalar sağlamaktadır. Şüphesiz “Sonlu Elemanlar Yöntemi” bunların başında gelmektedir. Öte yandan özellikle büyük kentlerde nüfus yoğunluğunda yaşanan hızlı artışla beraber gelen ihtiyaçları karşılamak için yüksek yapılar, köprü ve viyadükler, çeşitli su ve kıyı yapıları vb. gibi birçok alan da inşaat faaliyetleri yürütülmektedir. Bu tarz yapılarda, üst yapıdan zemine çok büyük mertebede yükler aktarılmakta, zeminin bu yükleri güvenli bir biçimde taşıyabilmesi gerekmektedir. Yüzeye yakın bölgelerin taşıma kapasitesi ve oturmalar yönünden elverişsiz olması oluşan yükleri derinlerde ki sağlam tabakaya aktarmak için kazık uygulamasını zaruri kılmaktadır. Bu çalışmada kazık çeşitleri ve kullanım alanlarına değinilmiş, farklı yükleme şekilleri altındaki tekil bir kazığın ve kazık grubunun taşıma gücü hesabı, meydana gelen oturmalar, kazık zemin ilişkisi, geliştirilen bir kazık programı ile analiz edilmiş, elde edilen veriler sonlu elemanlar analiz yöntemleriyle kıyaslanmış ve sonuçları irdelenmiştir.
With the development in science and technology, engineering technology is also developing day by day, and it gives us great benefits especially in numerical modeling. For instance, ”Finite Element Method" is one of these. Construction activities are being carried out in many areas such as high buildings, bridges and viaducts, coastal structures etc. to meet the needs that are experienced with the rapid increase in population density, especially in big cities. In such structures, loads are transferred from the superstructure to the soil. The soil must be able to carry these loads safely. The bearing capacity of the area close to the surface and the unfavorable direction of the settlements make the pile application necessary to transfer the loads to the deep layers. In this study pile types and usage areas were mentioned. The load strength calculation of a single pile and pile group under different loading shapes and the pile ground relationship was analyzed with a developed pile program. The data were compared with the finite element analysis methods and their results were evaluated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3591
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10256149.pdf8.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

180
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.