Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3596
Title: Güvenlik teçhizatı olarak komplo teorileri ve kanaat teknisyenlerinin rolü
Authors: Parlak, İsmet
Tangün, Yağız Alp
Keywords: Komplo Teorileri, Yönetimsellik, Güvenlik, Kanaat Teknisyeni, Politik Söylem, Doxa
Conspiracy Theory, Governmentality, Security, Technician of Opinion, Political Discourse, Doxa
Abstract: Özet Bu makale, modern siyasal hayatta güvenlikçi söylem pratiği olarak komplo teorilerinin yönetme sanatı içindeki tarihsel rolünü Türkiye özelinde incelemektedir. Kapsam itibarıyla komplo teorilerinin bilgi-iktidar ilişkisi bağlamında siyasalı algılamaya dönük bir akıl yürütme ve söylem pratiği olarak kavranabileceğinden söz edilmektedir. Söz konusu kavrayış, komplo teorilerinin neo-liberal güvenlik anlayışı bağlamında bir yönetme pratiği olarak kullanıldığını öne sürmektedir. İfade edilen bu tartışmanın teorik hatları, çağın ekonomi-politik koşullarıyla dönüşen medya-sermaye-iktidar ilişkisi ve Michel Foucault’nun yönetimsellik kavramı odağında belirlenmiştir. Çalışmanın analiz kısmında; komplo teorisi söylem düzeninin kriz ve toplumsalın yeniden kurgulanması anlarında/süreçlerinde sistematik biçimde kullanıldığı, Türkiye’de 2013-2017 yılları aralığında oluşturulan vakıa seti çerçevesinde kanaat teknisyeni olarak köşe yazarlarının gazete köşe yazıları üzerinden eleştirel söylem analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Yeni Türkiye imgesiyle güncellenen komplo teorilerinin güvenlik teçhizatı olarak kullanımı, köşe yazılarında kullanılan dil stratejileri itibarıyla değerlendirilmiştir. ........................ Abstract This article examines the historical role of conspiracy theories in art of government as a security discourse practice in modern political life, specific to Turkey. In this context, it is discussed that conspiracy theories within knowledge-power relations can be understood as a reasoning and discourse practice in perceiving political realm. This suggests that conspiracy theories are used as a government practice given the neo-liberal security conception. Theoretical framework of this argument is designated by focussing on transforming media-capital-power relations and Foucault’s governmentality concept. In the analysis part, it is examined by the method of CDA that conspiracy theory discourses are used in the moments/process of crisis and social construction through the newspaper columns of columnists as technician of opinion on the fact samples created between 2013-2017 years in Turkey. The usage of conspiracy theories updated by New Turkey image as a security device is evaluated by language strategies used in columns.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3596
ISSN: 1300-9354
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 27, 2024

Download(s)

108
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.