Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3612
Title: Altı Nokta Adım Testi (ANAT) yaşlı bireylerdeki geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi
Other Titles: Reliability and validity of Six Spot Step Test(SSST) in elderly
Authors: Kondori, Rana Ebrahimi
Advisors: Erel, Suat
Keywords: Elderly ,Balance, Validity , Reliability, Functional ambulation
Yaşlı, denge, Altı Nokta Adım Testi, Geçerlik, Güvenirlik, Fonksiyonel ambulasyon
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Altı Nokta Adım Test’inin (ANAT) yaşlılarda geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya yaş ortalaması 68.91 olan 100 (60 erkek,40 kadın) yaşlı dahil edilmiştir. Yaşlıların demografik bilgileri kaydedilmiştir. Yaşlıların kognitif seviyesi Standardize Mini Mental Test ile değerlendirilmiştir. ANAT’ın geçerliği için Süreli kalk ve yürü testi (SKYT) ,On metre yürüme testi (10MYT), Dört Kare Adım Testi ve Tinetti denge ve yürüme testi(TDYT) kullanılmıştır. ANAT’ın güvenirliği için Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre sınıflar arası güvenilirlik katsayısı sağ ayak için 0.96 bulunurken sol ayak için 0.93 olarak bulunmuştur. Bu sonuç sağ ve sol ayak için ICC değerinin mükemmel düzeyde olduğunu göstermektedir. Sağ ve sol ayakla ayrı ayrı yapılan ANAT’ın SKYT ile mükemmel düzeyde, 10MYT ile yüksek düzeyde, DAKT ile orta düzeyde, Tinetti testinin denge bölümü ile orta düzeyde, yürüme bölümü ile yüksek düzeyde ilişkisi orda bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ANAT’ın yaşlılar için geçerli ve güvenilir bir test olduğu görülmüştür.
The aim of this study was to determine the reliability and validity of Six Spot Step Test(SSST) in elderly. The mean age of the study was 100 (60 male, 40 female) with a mean age of 68.91. Demographic data of the elderly were recorded. The cognitive level of the elderly was assessed by Standardized Mini Mental Test. For the validity of the SSST, Time up and go test (TUG), Ten meter walking test (10MWT), the Four Square Step Test and the Tinetti balance and gait test were used. For the reliability of SSST, Intra- Class Correlation Coefficient (ICC) was used. According to the results of the study, reliability coefficient for the right foot was 0.96 for the right foot and 0.93 for the left foot.This result shows that our ICC value is excellent for the right and left feet. SSST was performed separately with right and left feet, high level with TUG, high level with 10MWT, moderate level with FSST, balance part of Tinetti test, moderate and high level with walking section. According to these results, SSST is a valid and reliable test for the elderly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3612
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rana EBRAHİMİ KONDORİ.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

290
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

336
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.