Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3617
Title: Türkiye’de ürün markalamada yabancı dil kullanımı: sebepler ve sonuçlar
Authors: Bardakcı, Ahmet
Akıncı, Memet
Keywords: Markalama, yabancı dil, taklit teorisi
Abstract: Ürün değerlendirme aşamasında tüketicilerin sıkça kullandığı ipuçlarından birisi de markadır. Marka adlarının niçin yabancı dillerden seçildiğini konusunda ilgili yazın temelde, kalite ve seçkinlik işareti tartışmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak ilgili yazında ülkeler arasındaki sosyal farklılıkların neden olabileceği etkileri ele alan İbn-i Haldun’un taklit teorisi bağlamında konuya yaklaşan bir makaleye rastlanılmamıştır. Çalışma, yabancı dilde markalama konusuna kuramsal düzeyde taklit teorisi farkındalığı oluşturarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ikinci amacı Türkiye’de yabancı marka kullanımının yaygınlığının ortaya koymaktır. Bu amaç için Internet üzerinden 15 kategoriye ait yaklaşık 4000 marka toplanmış ve kelime kökenleri incelenmiştir. İncelenen markaların %64,41’i yabancı dillerden belirlenmiş marka adına sahiptir. Bu oran kozmetik kategorisinde %96,54 oranı ile en yüksek düzeyde; yerel basın kategorisinde ise % 0,36 oranı ile en düşük düzeyde tespit edilmiştir. Ayrıca markanın işaret edicilik fonksiyonunun önemli olduğu kategorilerde yabancı dilde markalar doğal olarak kullanılmazken, kategorinin hazcı niteliği ve teknoloji gereksinimine bağlı olarak yabancı marka kullanımı arttığı bulunmuştur
URI: https://hdl.handle.net/11499/3617
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
turkiye-de-urun-markalamada-yabanci-dil-kullanimi-sebepler-ve-sonuclar-1.pdf112.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

180
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.