Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/366
Title: Kinezyoteyp uygulaması ile germenin hamstring kaslarının esnekliği üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Analysing of the effects of kinesio tape on hamstring flexibility
Authors: Nesrin Yağcı
Demir, Erdem
Keywords: Kinezyoteyp, PNF, Germe, Esneklik, Aktif Diz Ekstansiyonu, Hamstring kasları
Kinesiotape, PNF, stretching, flexibility, active knee extension, hamstring muscles.
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kinezyoteyp tekniği ağrı kontrolünde, ağrısız hareketin sağlanmasında, yumuşak doku iyileşmesinin desteklenmesinde ve dolaşımın arttırılarak ödemin kontrol edilmesinde kullanılan dinamik bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı genç yetişkin bayanlarda kinezyoteyp uygulaması ile birlikte yapılan germenin hamstring kaslarının esnekliğine etkisini incelemektir. Bu çalışmaya 21-30 yaşları arasında olan 30 sağlıklı bayan (22,56±1,81 yıl) dâhil edilmiştir. Olguların sağ taraf hamstring kas grubuna PNF yöntemlerinden kas-gevşe germe tekniğine ilave olarak kinezyoteyp uygulaması (Grup I; n=30), sol taraf hamstring kas grubuna sadece PNF yöntemlerinden kas-gevşe germe tekniği 4 hafta boyunca uygulanmıştır (Grup II; n=30). Tüm olgular uygulama öncesinde ve 4 hafta sonrasında aktif diz ekstansiyon testi ve modifiye otur-uzan testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Her iki grupta aktif diz ekstansiyonu ve modifiye otur-uzan testi sonuçları açısından artış elde edilmiştir (p=0,001). İki grup karşılaştırıldığında aktif diz ekstansiyon testinde Grup I olguları lehine anlamlı fark bulunurken (p=0,028), modifiye otur-uzan testinde fark saptanamamıştır (p>0,05). Dört hafta sonraki ölçüm farkları karşılaştırıldığında Grup I’de hareket (p=0,0001) ve esneklik miktarındaki artışlar (p=0,001) Grup II’deki olgulara göre daha fazla olmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hamstring kas kısalığı olan sağlıklı bayanlarda kinezyoteyp uygulamasının hamstring germe egzersizlerinin etkinliğini arttırarak, esnekliği ve diz eklemi hareket açıklığını arttırdığı gözlenmiştir Kinesiotaping is a dynamic treatment approach which is used for pain relief, painless movement, soft tissue healing, edema by increasing the circulatiton. The aim of this study is to investigate the effects of streching exercises with kinesiotape on hamstring flexibility in young female subjects. Thirty healthy young females (mean age=22,56±1,81 years) participated in this study. The right side hamstring muscles were streched using PNF contract-relax tecnique and taped using kinesiotape (group I; n=30), the left side hamstring muscles were streched by PNF (contract-relax technic)(group II; n=30). All the subjects were examined before and after the interventions (four weeks) with the following tests; active knee extention and modified sit and reach. The results showed that range of motion (ROM) and flexibility increased in both groups. When we compared the two interventions, there were sagnificiant differences in terms of the active knee extention test scores. But there were no differences in terms of the modified sit and reach test scores(p>0,05). The amounts of improvements in group I subjects were much more compared to the group II subjects (p=0,0001) The results indicate that kinesiotaping increased the effect of streching exercises of hamstring muscles and improved ROM of the knee joint in healthy female subjects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/366
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10016740.doc3.9 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

138
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.