Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3662
Title: Selim (Yavuz Sultan Selim)’in Farsça Divanı ile Avni (Fatih Sultan Mehmet)’in Türkçe Divanının mukayesesi
Other Titles: Comparison of Selim (Yavuz Sultan Selim)’s Persian Divan with Avni (Fatih Sultan Mehmet)’s Turkish Divan
Authors: Karaköse, Saadet
Zeybek, Abdurrahman
Keywords: Yavuz, Selimi, Farsça, Mukayese, Avni
Yavuz, Selimi, Persian, Comparison, Avni
Issue Date: May-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmamızda Osmanlı hükümdarları Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet’in şairlik yönlerini, yazmış oldukları eserler üzerinden inceleme fırsatını bulduk. Bunun için Selimi’ye ait olan iki Farsça yazma nüshayı Türkiye Türkçesine çevirdik ve tercüme ettik. Daha sonra Muhammet Nur Doğan’ın Avn? (F?tih) D?v?nı adlı çalışmasından yararlanarak iki şairin şiir dünyalarını mazmunlar üzerinden karşılaştırdık. Çalışmamızı iki bölüm halinde hazırladık. Birinci bölümde mukayeseye ikinci bölümde ise Selimi’nin Farsça Divanı’nın Türkiye Türkçesine çevrilmiş haline bu metnin Türkçe tercümesine yer verdik.
In this study, the poesy aspects of the Ottoman sultans Yavuz Sultan Selim and Fatih Sultan Mehmet were investigated through their work of art. For this purpose, two Persian manuscripts belonging to Selimi were primarily transliterated and translated. Subsequently, the poetry worlds of the two poets were compared over mazmuns using the work of Mohammad Nur Dogan entitled ‘’Avn? (F?tih) D?v?nı’’. This study was basically composed of two parts. The first part of the study compared the two poets, whereas the second part included the transliterated text of Selmi's Persian Divan and the translation of this text into Turkish.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3662
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10259845.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 29, 2023

Download(s)

334
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.