Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3681
Title: Tüm beden vibrasyon antrenmanının denge, izokinetik kuvvet ve sıçrama performansına akut etkisi
Other Titles: Acute effects of whole body vibration training on balance isokinetic strenght and jump performance
Authors: Usta, Hilal Demir
Keywords: Whole body vibration training, balance, jump, isokinetic strength, volleyball
Tüm beden vibrasyon antrenmanı, denge, sıçrama, izokinetik kuvvet, voleybol
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Teknik ve motorik özellikler bakımından voleybolda; sıçrama, kas kuvveti ve dengenin önemi büyüktür. Son yıllarda popülerle?en ve antrenmanlara kombine edilerek uygulanan vibrasyon antrenmanı, sporcunun performansının arttırılmasında önerilmektedir. Amaç: Tüm beden vibrasyon antrenmanının voleybolcularda denge, sıçrama ve izokinetik kuvvet üzerine akut etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Ara?tırma grubu üniversite voleybol takım sporcularından olu?maktadır (n=12). Sporcular, ölçümlerden bir hafta önce familirizasyona dahil edilmi?tir. Her ölçüm öncesi sporculara bisiklet ergometresinde 10 dakika ısınma yaptırılmı?tır. Birinci ölçümlerde; denge, sıçrama ve izokinetik ölçümleri yapılmı?tır. ?kinci ölçümlerde; vibrasyon antrenmanından hemen sonra denge ölçümleri alınmı?tır. Üçüncü ölçümlerde; vibrasyon antrenmanından hemen sonra sıçrama ölçümleri alınmı?tır. Dördüncü ölçümlerde; vibrasyon antrenmanından hemen sonra izokinetik ölçümleri alınmı?tır. Vibrasyon cihazı; vibrasyon frekansı 30 Hz ve vibrasyon genliği 4 mm olacak ?ekilde ayarlanmı?tır. Ara?tırma toplam 10 gün sürmü? ve ölçümler arası 48 saat dinlenme verilmi?tir. Sonuç: Ara?tırma sonuçlarına göre denge, sıçrama ve izokinetik kuvvet ölçümlerinde anlamlı fark bulunmamı?tır (p>0,05). Buna göre erkek voleybolculara uygulanan tüm beden vibrasyonu antrenmanının (30 Hz – 4 mm) denge, sıçrama ve izokinetik kuvvet üzerine akut etkisi olmadığı söylenebilir.
In terms of technical and motoric features in volleyball, jump, muscle strength and balance are important. The vibration training, which has become popular in recent years and combined with the training, has been recommended for increasing the performance of the athlete. Aim: The aim of this study is to investigate the acute effect of whole body vibration training on balance, jump and isokinetic strength in volleyball players. Materials and Methods: The research group consisted of university volleyball team athletes (n = 12). Athletes were included in the familization a week before the measurements. Before each measurement, athletes were warmed in the bicycle ergometer for 10 minutes. In the first measurements; balance, jump and isokinetic strength measurements were made. In the second measurements; Balance measurements were taken immediately after vibration training. In the third measurements; Jump measurements were taken immediately after vibration training. In the fourth measurements; Isokinetic measurements were taken immediately after vibration training. Vibration device; the vibration frequency is set to be 30 Hz and the vibration amplitude is 4 mm. The study lasted a total of 10 days and 48 hours of rest between measurements were given. Conclusion: According to the results of the study, no significant difference was found in balance, jump and isokinetic strength measurements (p> 0.05). Accordingly, it can be said that whole body vibration training (30 Hz - 4 mm) applied to male volleyball players has no acute effect on balance, jump and isokinetic strength.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3681
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10261186.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 27, 2024

Download(s)

194
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.