Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3696
Title: XVIII. yüzyıl başlarında ilmiye düzenlemeleri ve mülazemet sistemi
Other Titles: The ilmiyye regulations in the early eighteenth century and the mülazemet system
Authors: Demirel, Tacettin
Advisors: Beyazıt, Yasemin
Keywords: Mülâzemet, mülâzemet sistemi, 1715 tarihli hatt-ı hümâyûnlar, sosyal taban
Mülâzemet, mülâzemet system, hatt-ı hümâyûns in 1715, social base
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, XVIII. yüzyıl başlarında mülâzemet sisteminin işleyişini ortaya koymak ve 1715 tarihinde ilmiyeye dair çıkan hatt-ı hümâyûnları içerik ve etki bakımından tahlil etmektir. Bunun için XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde tutulan mülâzım ruznâmçeleri ana kaynak olarak seçilmiştir. Tez, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun takdimi yapılmış, literatür eleştirisi ve değerlendirmeden sonra tezde kullanılacak kaynaklar tanıtılmıştır. Birinci bölümde, XVIII. yüzyıla değin mülâzemet sistemi hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde, XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde mülâzemet sisteminin işleyişi açıklanmış, mülâzemet yollarının mesleğe girişteki oranları üzerinde durulmuş ve ilmiye mesleğine giren mülâzım sayısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, öncelikle 1715 yılında çıkarılan hatt-ı hümâyûnlar incelenmiş ve düzenlemenin sistem üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise XVIII. yüzyıl başlarında mülâzımların sosyal tabanları incelenerek bu bilgiler, XVI. ve XVII. yüzyıla ait verilerle karşılaştırılmıştır.
The aim of this study is to present the functioning of the mülâzemet system in the biginning of the 18th century and analyzed the hatt-ı hümâyûns issued, on ilmiyye in 1715, in terms of its content and effect. Therefore, the day registers (Ruznâmçe) of kadıasker, kept in the first quarter of the 18th century, were selected as the main source of this study. The thesis consist of introduction and four chapters. In the introduction, the subject was presented, the sources which will be used in the thesis were introduced after a literature critique and review. In the first chapter, information regarding the mülâzemet system up to 18th century is given. In the second chapter, the functioning of mülâzemet system in the first quarter of the 18th century was explained, an emphasis on the rate of the pats of mülâzemet entry into the ilmiyye profession was laid and the number of mülâzıms entering into the ilmiyye profession was tried to be ascertained. In the third chapter, initially exemines hattı hümâyûns issued in 1715 and seeks to determine the effect of the regulation on the system. The fourth chapter examines the social basies of mülâzıms in the early 18th century and through these obtained information, makes a comparision with the data belonging to the 16th and 17th century.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3696
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10263002.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

192
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.