Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/372
Title: Alzheimer hastalarında yürüyüş ve denge değerlendirmesi: karşılaştırmalı bir çalışma
Other Titles: Gait and balance assessment in patients with alzheimer’s disease: a comparative study
Authors: Köroğlu, Çiğdem
Advisors: Süleyman Gürsoy
Keywords: Alzheimer Hastalığı, Denge, Yürüme
Alzheimer Disease, Balance, Gait.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Alzheimer hastalığı olan bireylerdeki yürüyüş ve denge problemlerini tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya 33 Alzheimer tanılı birey, 33 sağlıklı birey alınmıştır. Daha sonra dâhil edilme kriterlerine uymayan 3 sağlıklı birey, 3 Alzheimer tanılı birey çalışmadan çıkarılmıştır. İstatistiklerde gruplar arasında yaş parametresi incelenince anlamlı fark ortaya çıkınca her iki gruptan hastalar çıkarılmış ve gruplar 23 Alzheimer, 23 sağlıklı birey olarak sabitlenmiştir. Alzheimer’li bireylerin yaş aralığı 60-80 yaş, yaş ortalaması 73.91±5.87 yıldır. Sağlıklı bireylerin yaş aralığı 63-80 yaş, yaş ortalaması 70.73±5.61 yıldır. Bu araştırmada olguların denge yetenekleri Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, Sandalyeye Otur-Kalk Testi, Süreli Kalk-Yürü Testi ve Tinetti Denge ve Yürüme Testi’nin Denge Bölümü ile değerlendirilmiştir. Olguların yürüme yetenekleri ise Tinetti Denge ve Yürüme Testi’nin Yürüme Bölümü ve Ayak İzi Yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmamızın sonucunda Alzheimer tanılı olgular ile sağlıklı olgular arasına Tek Ayak Üzerinde Durma süresi, Sandalyeye Otur-Kalk Testi süresi, Süreli Kalk Yürü Testi süresi, Tinetti Denge Puanı, Tinetti Yürüme Puanı, Tinetti Denge ve Yürüme Testi toplam puanı ve Yürüyüş Karakteristikleri (Adım Uzunluğu, Çift Adım Uzunluğu, Destek Yüzeyi, Dakika Adım Sayısı- Kadans, Yürüme Hızı) arasında sağlıklı grup lehine anlamlı fark bulunmuştur(p?0.05). Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda Alzheimer hastalarında denge ve yürüme problemleri oluştuğu tespit edilmiştir. Tedavi protokollerinde yürüme ve dengenin iyileştirilmesine yönelik tedavilere de mutlaka yer verilmelidir The aim of this study was to analyze balance and gait problems in patients with Alzheimer’s disease. Research included 33 Alzheimer’s disease patients and 33 healthy subjects. Then 3 healthy individuals and 3 Alzheimer’s disease patients do not meet the inclusion criteria; they were excluded. When viewed in the statistics significant difference between the groups in age parameter arises. So that individuals excluded from both groups. Groups fixed as Alzheimer’s 23, healthy group 23. In this study range of age was 60-80 years; mean age was 73.91±5. 87 years in patients with Alzheimer’s disease. The range mean age was 63-80 years; mean age was 70.73±5.61 years with healthy subjects. Balance was assessed with One Leg Stance Balance Test, Timed Chair Stands Test, Timed Up and Go Test, Tinetti Balance and Gait Assessment Test (Balance section). Gait was assessed with Tinetti Balance and Gait Assessment Test (Gait section) and foot print (step length, double step length, step wide, cadence, walking velocity) analysis. As a result of our study we found that One Leg Stance Test time, Timed Chair Stands Test time, Tinetti Balance Score, Tinetti Gait Score, Tinetti Balance and Gait Test Total score and walking characteristics (step length, double step length, step wide, cadence, walking velocity) there was statistically difference in favor of healthy subjects (p?0,05). Results of our study showed that balance and gait problems occur in patients with Alzheimer's disease. Treatment protocols must include exercises for improving balance and gait.
URI: https://hdl.handle.net/11499/372
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
çiğdem köroğlu.docx3.13 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

578
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

238
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.