Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3720
Title: Ölçek orta noktası bitaraf cevaplar için mi yoksa bihaber cevaplar için mi kullanılmaktadır?
Other Titles: Is scale midpoint used for indifferent responsen or uninformed responses?
Authors: Bardakcı, Ahmet
Haşıloğlu, Selçuk Burak
Balce, Andım Oben
Keywords: Zorlanmış ölçek, zorlanmamış ölçek, bitaraf cevap, bihaber cevap, forced scales, non-forced scales, uninformed responses, indifferent responses.
Abstract: Marketing research literature has discussed the issue that scale midpoint may be used as indifferent responses as well as uninformed responses since 1940s. Most of the studies show that the midpoint may cover both indifferent and uninformed responses. Our study aims to build awareness of uninformed and indifferent responses. For this purpose a survey was conducted to a sample of 78 students at Pamukkale University. Findings show that midpoint of forced scales may not be so explicit for respondents and suggest that unless researchers do have solid reasons, non-forced scales should be preferred.
Pazarlama araştırmaları literatürü 1940’lı yıllardan bu yana ölçek orta noktalarının bitaraf cevaplayıcılar kadar bihaber cevaplayıcılar tarafından da kullanıldığını tartışmaktadır. Bu konudaki ampirik araştırmaların çoğunda, orta noktanın hem bitaraf hem de bihaber cevapları kapsadığına dikkat çekilmektedir. Bu çalışma, ülkemizde bu konuyla ilgili bir çalışma bulunmaması nedeniyle farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan örnekleme, bir havayolu şirketinin sunduğu hizmetler ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, zorlanmış ölçeklerde orta noktanın yanlış anlaşılabildiğini göstermekte ve araştırmacıların geçerli gerekçeleri olmadığında, zorlanmamış ölçekler kullanmasını önermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3720
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bi taref bi haber.pdf511.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 27, 2024

Download(s)

10
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.