Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3782
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBardakcı, Ahmet-
dc.contributor.authorHaşıloğlu, Selçuk Burak-
dc.date.accessioned2019-07-09T07:54:37Z
dc.date.available2019-07-09T07:54:37Z
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/3782-
dc.description.abstractPazarlama araştırmalarında yer alan bireysel çalışmalardaki ölçekler aynı boyutta olmayabilir. Bu nedenle farklı boyutlardaki metrik ölçeklerin meta analizinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Örneğin bu tür çalışmaların sonuçlarını karşılaştırmak veya bu çalışmaları bütünleştirerek daha genel bir çerçeve çizmek mümkün olmamaktadır. Çalışmamızın temel amacı, meta analizler için farklı boyutlardaki metrik ölçeklerin ortak boyuta dönüştürmek amacıyla kantitatif bir çalışma geliştirmektir. Bu amaçla ? ve ? 2 dönüşümü üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractScales that were utilized in individual studies in the field of marketing research may not be a uniform dimension. This variety may cause some problems for Meta -Analysis. For instance, neither it may be possible to compare these studies nor to integrate studies to increase coverage of the study. The primary aim of this study is to develop a quantitative work to convert different scales into a common metric. Based on thi s aim ? and ?2 transformation is studied.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSakarya üniversitesien_US
dc.relation.ispartof12. Ulusal Pazarlama Kongresien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarka Meta Analiz, Aritmetik Ortalama, Varyans, Dönüşümen_US
dc.subjectMeta Analysis, Mean, Variance, Transformationen_US
dc.titleFarklı boyutlardaki metrik ölçeklerin ortak boyuta dönüştürülmesien_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.identifier.startpage399en_US
dc.identifier.endpage410en_US
dc.authorid0000-0003-1391-6432-
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept08.04. Business Administration-
crisitem.author.dept08.01. Management Information Systems-
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. pazarlama kongresi.pdf88.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

4
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.