Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3785
Title: Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarının iş tatminlerine ilişkin bir araştırma
Authors: Serinkan, Celalettin
Bardakcı, Ahmet
Keywords: İş tatmini, Akademisyenler, Minnesota İş Tatmin Ölçeği
Abstract: Academics performs important roles in terms of higher education, guiding business world and so the development of country. However, job satisfaction becomes a prerequisite so as to well performing these basic education and research tasks and their social responsibility. Job satisfaction includes not only essence of the job but also contains organizaitonal structure, work environment and friendship. This study aims to examine to figure out job satisfaction of academics of Pamukkale University . Minessota job satisfaction scale is utilized to gather the data. The data then subjected to factor analyses revealing five factors. That is followed by discriminant analysis based on factor scores. Findings underlie while team manegement, essence of the job and decision making are the most important variables, earnings and promotion are the least important variables to influence job satisfaction.
Ülkemizde görev yapan akademisyenlerin ülke kalkınmasında, üniversiteli öğrencilerin eğitim ve öğretiminde ve de iş dünyasının yönlendirilmesinde büyük rolleri vardır. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının temel görevleri olan eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk konularının daha iyi yerine getirilebilmesi için yapmış oldukları işlerden tatmin duymaları gerekir. İş tatmini işin nitelikleri yanısıra örgüt yapısı, ortamı ve iş arkadaşlarıyla ilişkileri de içerir. Bu çalışmada, Pamukkale Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının iş tatmin düzeyleri araştırılmıştır. Bulguların toplanmasında Minnesota İş Tatmin ölçeği kullanılmıştır. Ölçek faktör analizine tabi tutulmuş ve 5 faktör altında gruplanmıştır ve faktör skorlarına dayalı olarak ayırma analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; öğretim elemanlarının iş tatminini en çok ekip yönetimi, işin niteliği ve karar verme etkilerken en az ücret ve terfi faktörü etkilemektedi
URI: https://hdl.handle.net/11499/3785
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karaman iibf dergisi.pdf200.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

186
checked on May 27, 2024

Download(s)

90
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.