Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3790
Title: Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademik personelin iş tatminleri ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin bir araştırma
Authors: Serinkan, Celalettin
Bardakcı, Ahmet
Keywords: Job Satisfaction, Intrinsic Satisfaction, Extrinsic Satisfaction, Academicians
İş Tatmini, İçsel Tatmin, Dışsal Tatmin, Akademisyenler
Issue Date: 2009
Abstract: Job satisfaction and burn out have great importance in today’s business life. This study explores the factors influencing job satisfaction, levels of burn out and levels of job satisfaction of the academicians of Pamukkale University. In order to measure out the job satisfaction level Minnesota Job Satisfaction Scale was utilised, determining respondents’ intrinsic Satisfaction, extrinsic Satisfaction and overall satisfaction levels. Moreover, Maslach Burn Out Scale was also utilized to figure out academics’ behavioral burn out levels, insensitivity levels and low level of personal successes. Regarding the findings significant differences were found among research assistants, associate professors and full-time professors.
Günümüzde çalışma yaşamında iş tatminin ve tükenmişliğin büyük önemi vardır. Bu çalışmada, Pamukkale Üniversite’sinde görev yapan akademisyenlerin iş tatminlerini etkileyen faktörler, iş tatmin düzeyleri ve tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Akademisyenlerin İş tatmin düzeylerini ölçmek için Minnesota İş tatmin ölçeği kullanılarak cevaplayıcıların içsel tatmin, dışsal tatmin ve genel tatmin düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan diğer bir ölçek olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile akademisyenlerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; araştırma görevlileri ile doçentler ve profesörler arasında iş tatmin düzeyleri ve tükenmişlik düzeyleri bakımından bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3790
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
manas celalettin.pdf309.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.