Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3793
Title: 16. yüzyıl tezkirelerinden Gülşen-i Şu' Ara'da eseri bakımından şair (dil ve üslup)
Other Titles: Gülşen-i Şu' Ara from 16th century tezkires the poet from the point of works (language and wording)
Authors: Çetin, Muazzez
Advisors: Solmaz, Süleyman
Keywords: 16. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı, şiir, şair, eser, tezkire ve tezkire terminolojisi, Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ
16th-Century Classical Turkish Literature, Ottoman, poetry, poet, work, tezkire and tezkire terminology, Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezimize konu olan eser, 16. yüzyılda şair Ahdî tarafından yazılmış “Gülşen-i Şu’arâ” isimli tezkiredir. “Eseri Bakımından Şair (Dil ve Üslup)” başlığı altında ele alınan bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde eseri daha iyi anlamak amacıyla tezkirenin yazılmış olduğu 16. yüzyıl tarihi gözler önüne serilmiş, bu yüzyılda Osmanlı toplumu, edebiyatı ve tezkirecilik geleneği üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde konu, eseriyle öne çıkan şairdir. Bu bölümün asıl amacı eser olup alt başlıklarla esere ait unsurlar incelenmiştir. İkinci bölümde şiire dair bilgi ve değerlendirmeler konu edinilmiş, şiir türü hakkında tezkirede geçen nitelemeler alfabetik olarak tek tek ele alınmış, anlamları verilmiş, tezkireden alınan örnek metinlerle konu desteklenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kimi tabirlerin sadece terim olma özelliği gösterdiği kimilerinin bir beğenme ifadesi olduğu görülmüştür. Üçüncü bölümde ise bütün bu başlıklar değerlendirilip bir sonuca ulaşılmıştır.
The subject of our thesis is a tezkire named Gülşen-i Şu'arâ written by the poet Ahdi in the 16th century. This study, which is dealt with under the title Poet in terms of his/her work (Language and Wording), consists of three main parts. In the introductory section, the 16th-century history of the tezkire was written in order to better understand the work, and Ottoman society, literature, and the tradition of tezkire were emphasized in this century. In the first chapter, the subject is the poet who stands out with his work. The main aim of this chapter is to examine the elements of works and sub-titles. In the second chapter, the knowledge and evaluations about the poem were discussed and the qualifications of the poem were taken into account in alphabetical order, their meanings were given, the subject was supported with the sample texts taken from the tezkire and evaluations were made. As a result of the evaluations made, it is seen that some expressions are the only term and some are expressions of appreciation. In the third chapter, all these titles were evaluated and a conclusion was reached.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3793
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10265369.pdf3.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

154
checked on May 6, 2024

Download(s)

670
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.