Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3797
Title: Antik Çağ'da Agora
Other Titles: Agora in Antiquity
Authors: Orhun Murat
Candur, Hüseyin Tolga
Keywords: Agora, Antik Çağ, Ticaret, Atina
Agora, Antiquity, Trade, Athens
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezimizde, antik kaynaklar, modern kaynaklar ve arkeolojik bulgular ışığında ''Antik Çağ’da Agora” konusu incelenmiştir. Helenlere özgü bir kavram olarak karşımıza çıkan agoranın kökenine inilerek gelişim süreci araştırılmış ve ilk ticari merkezlerden bahsedilmiştir. MÖ 7. yy ile MÖ 2. yy arasındaki süreçte özellikle Kıta Yunanistan ve Batı Anadolu’nun şehir devletlerinde görülen bu agora yapıları sadece pazar yeri işlevi görmediğinden diğer sosyal yaşam etkinliklerinin çeşitliliği, sınıflandırmalar yapılarak verilmiştir. Ayrıca tezin ana karşılaştırma kenti verilerin yoğunluğu sebebiyle antik dönem Atina’sı olarak seçilmiş ve bu bağlamda agoraların kent yaşantısındaki önemli rolünün tespiti sağlanmıştır. Söz konusu agora yapıları incelenirken Helen toplumunun idari, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel hayatlarına kısmen değinilmiştir.
In this thesis, in the light of ancient sources, modern sources and archaeological findings, the subject of ''Agora in Antiquity'' was examined. The Agora which one is a specific concept to the Hellenes were retracted, development process researched and mentioned to first commercial centers. During the period between the 7th century BC and the 2nd century BC, these agora structures, especially seen in the city states of the Continental Greece and Western Anatolia, were not only a market place, but other social life activities were given by classifications. The origins of the agora, which emerged as a concept unique to the Hellens, historical progress of “Agora” was studied and the first commercial centers were mentioned. Also, the main comparison city of the thesis was chosen as the ancient Athens because of the density of the data and in this context, the important role of agoras in urban life was determined. While examining these agora structures, the administrative, economic, commercial, social and cultural lives of the Hellenic society are mentioned in part.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3797
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10264789.pdf3.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

278
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.