Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/380
Title: Aluminyum sülfatın toksik dozda sıçan hipokampusu hücre populasyonlarına etkisi
Other Titles: The effect of aluminyum sulphate on rat hippocampal cell populations at toxic dose
Authors: Çabuş, Nilgün
Advisors: E.Oğuzhan Oğuz, A.Çevik Tufan, Esat Adıgüzel
Keywords: Aluminyum sülfat, toksisite, apoptoz, hipokampus, optik parçalama
Aluminium sulphate, toxicity, apoptosis, hippocampus, optical fractionator
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Aluminyumun insan vücudu üzerine toksik etkileri olduğu iyi bilinmektedir. Birçok nörodejeneratif hastalıkla ilişkisi olan aluminyumun çeşitli organlar üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı aluminyum maruziyeti sonucu sıçanların hipokampus nöron sayısındaki değişiklikleri stereolojik bir yöntem olan optik parçalama yöntemi ile ortaya koymak ve aluminyumun apoptozu indüklediğini TUNEL yöntemi ile göstermektir. Bu amaçla 24 adet Wistar Albino dişi sıçan kontrol, sham ve deney grubu olarak üç eşit gruba ayrıldı. Bu sıçanlardan deney grubuna günlük olarak 3mg/ml aluminyum sülfat intraperitoneal olarak 2 hafta süre ile verildi. Sham grubuna aluminyum sülfatın çözücüsü olan %0,9 NaCl’den aynı periyod ve aynı hacimde intraperitoneal olarak verildi. Kontrol grubuna herhangi bir madde enjekte edilmedi. Süre bitiminde sıçanların anestezi ve dekapitasyon işlemlerinden sonra beyinleri çıkarıldı. Sol hemisferleri optik parçalama yöntemi ile nöron sayımı için, sağ hemisferleri TUNEL yöntemi ile apoptotik hücreleri göstermek ve apoptotik indeksi belirlemek amacıyla kullanıldı. Aluminyum sülfat verilen deney grubunda hipokampus stratum pyramidale tabakasındaki toplam nöron sayısı kontrol ve sham grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha az bulundu. Kontrol ve sham grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Deney grubu ile kontrol ve sham grubu karşılaştırıldığında TUNEL yöntemi ile belirlenen apoptotik indeksin deney grubunda daha fazla olduğu görüldü. Sonuç olarak aluminyum sülfatın sıçanlarda hipokampus stratum pyramidale tabakasındaki toplam nöron sayısındaki azalmayı kantitatif olarak gösteren bu çalışmada nöronları ölüme götüren mekanizmalardan birinin apoptoz olduğu gösterilmiştir. Toxic effects of aluminium on human body is well known. It has deleterious effects on multiple organ systems and is related with many neurodegenerative disease. The purpose of this study is to establish the change of neuron numbers of hippocampus on aluminium exposed rats by using optical fractionator and to show aluminium induced apoptosis by using TUNEL assay. A total of 24 Wistar albino female rats were divided into three equal groups as control, sham and study group. Rats in study group were injected intraperitoneally with 3 mg/ml aluminium sulphate everyday for two weeks. Rats in sham group were injected with %0.9 NaCl which is the solvent of aluminium within the same period and volume. Rats in control group were not injected. After two weeks, rat brains were removed after anestesia and decapitation. Left brain hemispheres were used for neuron counting by optical fractionator. Right brain hemispheres were used for showing apoptotic cells by TUNEL assay and calculating apoptotic index. Total neuron number of hippocampus stratum pyramidale was significantly lower in study group than control and sham group. There was no difference between control and sham group. Apoptotic index was significantly higher in study group than the other two groups. In conclusion this study has shown the toxic effect of aluminium on rat hippocampus by using quantitative results for the first time. Apoptosis is also shown to be a mechanism of aluminium induced neuronal death with this study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/380
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilgün ÇABUŞ -093341002.doc7.06 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.