Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3814
Title: Dystopic elements in Lord of the Flies and One Hundred Years of Solitude
Authors: Türk, Ebru
Advisors: Sivrioğlu, Şeyda
Keywords: Distopya, ütopya, William Golding, Sineklerin Tanrısı, Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık
Dystopia, utopia, William Golding, Lord of the Flies, Gabriel Garcia Marquez, One Hundred Years of Solitude
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The aim of this study is to shed light on the dystopian characteristics in William Golding’s Lord of the Flies and in Gabriel Garcia Marquez’s One Hundred Years of Solitude, to explore the significance and the role of these two novels in the modern literature, and to give the aspects of the utopian and the dystopian literature in the light of the modern novel. In the introduction part of the thesis, the main aim is illustrated, and the research is described in general lines. In the first chapter, utopian literature and dystopian literature and their research area are handled theoretically. In the second chapter, the dystopian qualities in William Golding’s Lord of the Flies are given. In the third chapter, the concept of dystopia is analyzed in Gabriel Garcia Marquez’s One Hundred Years of Solitude. In the conclusion part of the study, the comparison between these two different novels and their significance and the role in the literary field are discussed and a general comment is given concerning to the results of research.
Bu çalışmanın amacı William Golding’in eseri olan Sineklerin Tanrısı’nda ve Gabriel Garcia Marquez’in eseri olan Yüzyıllık Yalnızlık’taki distopik özellikleri incelemek, bu iki romanın modern edebiyat içerisindeki rollerini ve önemlerini ortaya çıkarmak ve Modern Roman ışığında ütopya ve distopya edebiyatının özelliklerini vermektir. Tezin giriş bölümünde, başlıca amaç sergilenmiş ve araştırma ana hatları ile tanımlanmıştır. İlk bölümde ütopya ve distopya edebiyatları ve araştırma alanları teorik olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde, William Golding’e ait Sineklerin Tanrısı eserindeki distopya nitelikleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, Gabriel Garcia Marquez’in eseri olan Yüzyıllık Yalnızlık distopya kavramı açısından incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde, bu iki farklı roman arasındaki karşılaştırmalar ve bunların edebi alandaki önemi tartışılmış ve araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir yoruma yer verilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3814
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10251101.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

256
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,238
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.