Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3818
Title: Diazo kenetli kaliks[4]arenlerin ester ve keton türevlerinin solvent ekstraksiyonu
Authors: Taban, Deniz
Ak, Metin
Deligoz, Hasaletin
Keywords: Kaliksaren
Azobenzen
Seçimli ekstraksiyon
Metal iyon
Publisher: Selçuk Üniversitesi
Abstract: Halkalı yapılı bir fenol-formaldehit oligomeri olan kaliksarenler, crown eter kimyasında olduğu gibi seçimli iyon taşıma özelliği gösterirler. Bu bileşikler; alkali ve toprak alkali metalleri, geçiş metallerini, nötral molekülleri ve amin bileşiklerini hostguest tipi kompleksler şeklinde tutmaktadırlar(1). Çalışmanın amacı, diazo kenetli kaliks[4]arenin asetil ve benzil türevleriyle geçiş metal iyonlarının seçimli ekstraksiyonunun araştırılmasıdır. Yöntem 1.10-3 M konsantrasyonunda 10 ml CHCl3 ‘daki ligand çözeltisi ile 10 ml metal pikrat [2.10-5 pikrik asit ve 1.10-2 metal nitrat (1A grubu için metal hidroksitleri)] çözeltisi oda sıcaklığında 1 saat karıştırılmıştır. Çözeltiden sulu faz ayrılıp 346 nm ‘de UV-vis spektrofotometresinde ölçülmüştür(2).
URI: https://hdl.handle.net/11499/3818
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdfPoster_abstract235.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.