Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3819
Title: Termal analiz yöntemi ile katı faz tepkime parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determine of solid phase reaction parameters by termal analysis
Authors: Cilgi, Gulbanu Koyundereli
Ak, Metin
Cetisli, Halil
Keywords: Activation energy
Calcium carbonate
Chemical kinetics
Thermal analysis
Aktivasyon enerjisi
Kalsiyum karbonat
Bozunma kinetiği
Termal analiz
Ozawa metot
Issue Date: 3-Sep-2003
Publisher: Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi
Abstract: Bu çalışmada kalsiyum karbonatın termal bozunma tepkimesi incelenmiştir. Ticari ürün kalsiyum karbonat termal bozunma tepkimesi, sırası ile 6oC/dk, 8oC/dk ve10oC/dk ısıtma hızlarında ve oda sıcaklığı-1100oC sıcaklık aralığında Shimadzu DTG-60H termal analiz cihazı ile gerçekleştirildi. Her bir ısıtma hızı için termogram grafikleri hazırlandı. Yayınlanmış çalışma bulguları esas alınarak termal bozunma tepkimesi Ozawa “Ozawa(1970)” Coats Redfern “Diefallah vd. (2001)” ve Freidman “Hu vd. (2002)” tarafından geliştirilen yöntemlere göre değerlendirildi. Bu amaç ile termal analiz cihazı mikroişlemci kayıtlarından bozunma kesri, bozunma sıcaklığı, ısıtma hızı, bozunma kesrinin zamanla değişimi gibi kinetik veriler alındı. Kinetik veriler kullanılarak farklı değişim grafikleri hazırlandı. Çalışma sonucunda kalsiyum karbonatın termal bozunma tepkimesinin 785-1400K aralığında ve ortalama 1020K pik sıcaklığında gerçekleştiği ve ısıtma hızı ile kısmen değiştiği belirlenmiştir. Termal bozunma tepkime mertebesinin 0,3 , tepkime aktivasyon enerjisinin ise ortalama 181 kJ/mol olduğu belirlenmiştir. Tepkime mertebesi ve aktivasyon enerjisi ısıtma hızından etkilenmekte olup kullanılan yönteme göre sınırlı bir değişme göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3819
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfPoster_full333.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.