Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3834
Title: Some Greek inscriptions from Caria and Phrygia
Other Titles: Karia ve Phrygia Bölgelerinden bazı yazıtlar
Authors: Akıncı Öztürk, Esengül
Keywords: Kazanes Valley, Mylasa, Eriza, Dedication, Funerary inscription, Funerary imprecation/ Kazanes Vadisi, Mylasa, Eriza, Adak, Mezar yazıtı, Mezar lanetlemesi.
Issue Date: May-2018
Publisher: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Source: AKINCI ÖZTÜRK E. (2018). Some Greek Inscriptions from Caria and Phrygia. Gephyra(15), 145-151.
Abstract: In the article six inscriptions are discussed. One of them (no. 1), a list of names from the Hellenistic period, was found at Beçin Kalesi near Mylasa. There is no indication about the nature of the list; it may be a record of names of some magistrates or priests. The rest of the inscriptions, all of which should date to the Roman imperial period, have been copied in Acıpayam Ovası which was watered by the Kazanes river in antiquity. One of these inscriptions (no. 3) is a dedication to an unknown god(dess), while the others are all funerary.
Makalede 6 adet Yunanca yazıt tanıtılmaktadır. Bunlardan bir tanesi Karia Bölgesi’nde, Mylasa yakınındaki Beçin Kalesi’nde yürütülen kazılar sırasında ele geçen Hellenistik Dönem’e ait bir isim listesidir. Taşın üst kısmı hasarlı olduğundan, listenin tam olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Yazıtın bir rahip ya da yönetici listesi olduğu düşünülebilir. Diğer beş yazıt ise Phrygia Bölgesi’nde, Antik devirde -şimdi kurumuş olan- Kazanes Nehri tarafından sulanan Acıpayam ovasında kopya edilmiştir. Bu buluntulardan biri adak, diğer dört tanesi ise mezar yazıtı olup, tümü Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Daha önce yayınlanmış olan mezar lanetlemesi (no. 4) dışındaki diğer beş yazıtın çevirisi şöyledir: 1. “Theoksenos’un oğlu Menippos, Apollonides’in oğlu Proteas, Dionysos’un oğlu Hippokrates, Polykritos’un oğlu Polites, Leon’un oğlu Antiokhos, Leon’un oğlu Melantas, Moas’ın oğlu Zenon, Leon’un oğlu Lysimakhos, Iatrokles’in oğlu Phaidros, Iatrokles’in oğlu Eirenaios.” 2. “E… oğlu Poplis (bu mezarı) erkek kardeşi Menis’in anısı için (yaptırdı). Bu onurlandırma heykeli için 60 Denarius harcandı”. 3. “Monios oğlu Proteas bu adağı (sundu)”. 5. “Zosimos kızı Artemeis (bu mezarı), çocukları Menis ve Menandros ile birlikte, Menis Arganios’un oğlu (olan) kocası Zosimos’un anısı için (yaptırdılar)”. 6. “Menandros ve Menis (bu mezarı) Artemeisia’nın anısı için (yaptırdılar)”.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3834
ISSN: 1309-3924
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tam Metin (Full Text)Some Greek Inscriptions from Caria and Phrygia.pdf3.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.