Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/38374
Title: Eski Mezopotamya'da kehanet geleneği
Other Titles: The tradition of divination in the Ancient Mesopotamia
Authors: Erdem, Fatih
Advisors: Kılıç, Yusuf
Keywords: Ancient Mesopotamia
Divination
Omen
Future
Fate
Eski Mezopotamya
Kehanet
İşaret
Gelecek
Kader
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Kehanet olgusu Eski Mezopotamya’da insanların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak onların evreni, etraflarında meydana gelen olayları ve kendilerini değerlendirmelerinde önemli etkilere sahip olmuştur. Onlara göre evrendeki fiziki ve beşerî unsurlar dikkatli bir şekilde gözlemlendiğinde keşfedilebilen birtakım kehanet işaretleri aracılığıyla insanların kaderlerini belirleyen tanrılar ile iletişim kurmak ve gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar hakkında önceden bilgi sahibi olmak mümkündür. Çünkü tanrıların aldıkları kararları uygulamadan önce yeryüzünde ya da gökyüzünde yer alan çeşitli kehanet işaretleri ile insanlara bildirildiklerine ve bu işaretler doğru bir şekilde yorumlandığında tanrıların niyetlerinin sarih bir şekilde anlaşılabileceğine inanılmıştır.
The phenomenon of divination, as an indispensable part of the lives of people in Ancient Mesopotamia, had important effects on their assessment of the universe, the events happening around them and themselves. According to them, it was possible to communicate with the gods who determine the fates of people and to have information about possible future events through some omen that can be discovered when the physical and human elements in the universe are carefully observed. Because it was believed that before the gods were implementing their decisions, they were informing this to the people by various omen on the earth or in the sky and that the intentions of the gods could be clearly understood when these omen were interpreted correctly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/38374
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10380554.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

718
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

77,878
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.