Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/385
Title: L-karnitin’in sıçan testis hücreleri üzerine etkisi
Other Titles: The effects of l-carnitine on rat testicular cells
Authors: Erdoğan Kocamaz
Er, Ayşen Buket
Keywords: L-Karnitin, Sülfit oksidaz (SOX), Sıçan
Testis, L-Carnitine, Sulphite oxidase (SOX), Rat
Issue Date: Feb-2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Erkek üreme sisteminin bir parçası olan testisin başlıca iki görevi hormon ve sperm üretmektir. Testiste üretilen başlıca hormon testeron, seminifer tübüller arasındaki interstisyel dokuda bulunan Leydig hücreleri tarafından üretilir ve spermatogenez için önemlidir. L-karnitin ise trimetillenmiş bir amino asittir ve erkeklerde genellikle duktus epididimiste üretilir. L-karnitinin, sperm motilitesini etkileyerek fertilizasyon kapasitesini arttırdığı bilinmektedir. Spermatogenezis üzerinde etkisi olduğu düşünülen diğer bir madde ise SO2’dir. Vücuda alınmasıyla SO=3’e dönen SO2‘in hijyenik amaçlarla kullanımı eski çağlara kadar gitmektedir. Bu işlem vücutta sülfit oksidaz (SOX) enzimi aracılığı ile yapılmaktadır. Bu enzim hem endojen hemde eksojen kaynaklı sülfitin toksik etkilerinden hücreleri korur. SO=3‘ün solunum sistemi, merkezi sinir sistemi gibi sistemler üzerinde olumsuz etkileri bilinirken erkek genital sistemi üzerine etkisi bilinmemektedir. Biz çalışmamızda bu iki farklı mekanizmayı bir araya getirerek L-karnitinin etkilerini, SOX yetersizliği oluşmuş hayvanlarda testisdeki oluşacak hasarı ve Sox yetersizliği ile L-karnitin arasında etkileşim olup olmadığını inceledik. Toplamda 24 adet erişkin erkek sıçan kullandık. Gruplarımızı, kontrol grubu, L-karnitin verilmiş deney grubu, SOX yetersizliği oluşturulmuş deney grubu ve SOX yetersizliği oluşturulmuş ve sonrasında L-karnitin verilmiş deney grubu olarak ayırdık. Rutin histolojik takip, immünohistokimyasal boyama ve oksidatif stres seviyeleri ölçümü ile bulgularımızı elde ettik. Bu bulgularımız L-karnitinin sperm oluşumunda olumlu etkisi olduğunu bir kez daha gösterirken, SOX eksikliğinin erkek üreme sistemi üzerine olumsuz etkisinin varlığını düşündürdü. Bulgular aynı zamanda seminifer tübül hücreleri üzerinde SOX eksikliği ile oluşan hasarın L-karnitin ile az da olsa düzeldiğini gösterdi. The main two tasks of testis which is the part of the male reproductive system, is to produce hormones and sperm. The main hormone produced in the testis is testerteron and produced by the Leydig cells that are located interstisyal tissüe between the seminiferous tubules. This hormone is important for spermatogenesis. L-carnitine is an aminoacid, usually produced in the ductus epididimis. L-carnitine, is known to increase the capacity of fertilization by affecting sperm motility. SO2 is a substance which are thought to have an effect on spermatogenesis. SO2 turns to SO=3 in human body and use of SO2 goes back to ancient times. Oxidative SO=3 mecanism is the main mecanism for SO=3 detoxification. Sulphite oxidase (SOX) is the enzmy which is responsible of this process. The direct or indirect toxic effects of SO=3 known. The effects on respiratory system, central nervous system known very well but the effect on the male reproductive system not published yet. In our study we aimed to find out the effects of deficency of SOX enzyme and L-carnitine and both together on testis cells. We use 24 male mature rat. We have 4 groups and every group has 6 rats. The groups classified as: control group, experimental group given L-carnitine, experimental group as SOX deficent group and experimental group both SOX deficent and L-carnitine given one. To have our achievements, routin histological prosedure, immunohistochemistrical prosedure and experiments about levels of oxidative stress were done. This achievements once more showed that L-carnitine has positive effect on production of sperm, suggesting the existence of the negative effect of lack of SOX on male reproductive system. Also seminiferous tubule cells has defects with deficency of SOX enzyme but with L-carnitine treatment the cells shown up a slightly improvement.
URI: https://hdl.handle.net/11499/385
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425511.doc6.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

452
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.