Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/388
Title: Epidermal büyüme faktörü aktivasyonuna neden olan egfr vııı, e746-a750 del ve l858r mutasyonlarının biyolojik etkilerinin araştırılması
Other Titles: A research of biological effects of egfr vııı, e746-a750 del and l858r mutations that caused epidermal growth factor activation
Authors: Tokgün, Onur
Advisors: Hakan Akça
Keywords: Metastaz, EGFR, İnvazyon
Metastasis, EGFR, Invasion
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kanser gelişiminde hücre siklusu kontrolü ve hücre metabolizmasının önemli basamaklarında rol alan genlerde meydana gelebilecek olası genetik değişimler aktif rol oynamaktadırlar. Normal bir hücrenin siklusunun ve metabolizmasının düzenlenmesinde büyüme faktörleri ve reseptörleri önemli derecede rol almaktadırlar. Bu büyüme faktörleri ve reseptörlerini kodlayan genlerde meydana gelebilecek mutasyonlar hücrenin anormal çoğalmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu büyüme faktörleri ve reseptörleri arasında en önemli yeri epidermal büyüme faktörü ve reseptörleri almaktadır. Deri, oral kavite, özofagus ve akciğerin skuamoz hücreli karsinomlarını da içeren çeşitli insan tümör hücre hatlarında EGFR düzeylerinin artmış olduğu literatürde yapılan çalışmalar tarafından gösterilmiştir. Literatürde yapılan bu çalışmalarında gösterdiği gibi EGFR kanser gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle EGFR’ ın kanser hücrelerinde davranışını, ekspresyonunu ve hücre üzerinde olan diğer etkilerini tanımlamak amacıyla yapılacak çalışmalar kanser tedavi stratejilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bizde bu çalışmalardan yola çıkarak çalışmamızda EGFRvIII, E746-A750 del ve L858R EGFR mutasyonlarının biyolojik etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar bize mutant EGFR eksprese eden hücrelerin invazyon, metastaz ve sağ kalım oranı gibi özelliklerinde kontrole oranla farklılıklar olduğunu gösterdi. Mutant EGFR eksprese eden hücrelerin invazyon yapabilme yeteneği kazandığı ve anti-EGFR ilaçlara karşı daha duyarlı hale geldiği yaptığımız çalışmalar sonucunda gözlemlenmiştir. Possible changes on the genes which play essential roles through out the steps of cellular cycles and matebolizm also play a significant role in cancer development. In regulation of a normal cellular cycle and metabolizm growth factors and receptors have a fundamental role. Mutations on the genes which are encoding growth factors and receptors might result an abnormal cell proliferation. Among these growth factors and receptors epidermal growth factors and receptors occupy the most important place. Through out the literature many studies note down that in several tumor cell lines involving carsinomas of skin, oral cavity, esophagus and squamosa cells in the lungs EGFR levels were significantly increased. As these studies appoint, EGFR has a cardinal role in cancer development. Therefore studying EGFR’s behaviour and expression in cancer cells and elucidating other effects on cells have a vital part in developing new treatments for cancer. By following previous studies, we have aimed to reveal the biological effects of EGFRvIII, E746-A750 del and L858R EGFR mutations. The results of our study have yielded differences in invasion, metastasis and survival ratios between mutant EGFR expressing and control cell groups, such as mutant EGFR expressing cells gaining invasion ability and developing sensitivity against anti-EGFR drugs.
URI: https://hdl.handle.net/11499/388
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
411332.doc5.15 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 6, 2024

Download(s)

74
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.