Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3897
Title: Augustus’un yayılmacı politikasının doğası üzerine
Other Titles: On the nature of Augustus' expansionist policy
Authors: Akıncı Öztürk, Esengül
Keywords: Roma İmparatorluğu, Augustus, yayılmacılık, savunmacı emperyalizm, ofansif emperyalizm, Parthia.
Roman Empire, Augustus, expansionism, defensive imperialism, offensive imperialism, Parthia.
Publisher: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Source: Akıncı Öztürk E. (2018). Augustus’un Yayılmacı Politikasının Dogası Üzerine. Tarih Arastırmaları Dergisi (TAD), 37(63), 1-15.
Abstract: Roma tarihinde hiç kimse Augustus’tan daha fazla toprak fethetmemiştir. Peki, ama Augustus niçin sıkı bir emperyal dış politika izlemiştir Tarihçiler bu konuda farklı teoriler geliştirmiştir. Genel olarak, savunmacı emperyalizm teorisi, Augustus'un aslında Roma'nın komşularına yönelik kasıtlı, saldırgan bir dış politikasının olmadığını, yayılmacı bir politika izlemesinin amacının Roma Devleti’ni ve müttefiklerini dış tehditlere karşı savunmak olduğunu öne sürer. Buna karşılık, ofansif emperyalizm teorisi ise, Augustus’un aşırı saldırgan bir tutumla bilinen tüm dünyayı fethederek topraklarına katmayı amaçladığını iddia eder. Bu makalede, Augustus'un emperyal yayılmacılığının nedeni hakkında öne sürülen bu ofansif görüş savunulacak ve Augustus'un aşırı agresif ve sınır tanımaz bir yayılmacı olduğu temellendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, İ.Ö. 20’de Parthia Krallığı ile yapılmış olan diplomatik antlaşmanın, ofansif emperyalizm görüşü ile tutarlı olduğu da gösterilecektir.
In Raman history, no one has annexed more territory than Augustus. But why did Augustus conduct an imperial policy Historians have developed different theories concerning this issue. Roughly, the theory of defensive imperialism holds that Augustus did not really have an intended aggressive foreign policy toward the rest of Rome’s neighbors and that all he wanted was to defend the Roman State against external threats. Contrary to this, offensive imperialism claims that Augustus desired to aggressively conquer and annex the entire known world. In this paper, I will try to defend the offensive interpretation of Augustan imperialism, and argue that Augustus was cruelly aggressive expansionist without stint. Additionally, it will be also suggested that the diplomatic settlement made with the Parthian Kingdom in 20 BC is consistent with offensive imperialism.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3897
ISSN: 1015-1826
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustus’un Yayılmacı Politikasının Doğası Üzerine.pdf318.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

12
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.