Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/392
Title: Sağlıklı genç erkeklerde denge yeteneği ve alt ekstremite performans düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Analysing the relationship between balance ability and performance level of lower limbs in healthy young males
Authors: Kılavuz, Gönül
Advisors: Uğur Cavlak
Keywords: Denge, Performans, Sağlıklı Genç Erkekler
: Balance, Performance, Healthy Young Males
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma sağlıklı genç erkeklerde denge yeteneği ve alt ekstremite performans düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya 18-20 yaş aralığında 55 sağlıklı genç erkek alınmıştır. Olguların yaş ortalaması 19.38±0.73 yıl, boy uzunluğu ortalaması 176±5.86 cm, vücut ağırlığı ortalaması ise 71.21±12.52 kg’dır. Bu araştırmada olguların denge yetenekleri Flamingo Denge Testi (FDT), Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT) ve Portatif Bilgisayarlı Kinestetik Denge Cihazı (SportKAT 550) ile değerlendirilmiştir. Olguların performansını değerlendirmek için Yarı Çömelme ve Eğimli Çömelme testleri kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar sağlıklı genç erkeklerde denge yeteneği ve alt ekstremite performans düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir (p>0.05). The aim of this study was to analyse the relationship between balance ability and performance level of lower limbs in healthy young males. In this study, 55 healthy young males (mean age=19.38±0.73 yr; mean height=176±5.86 cm; mean weight=71.21±12.52 kg) were evaluated. The Flamingo Balance Test, the Functional Reach Test, and Portable Computerized Kinesthetic Ability Trainer (SportKAT 550) were used to test balance ability. Lower limbs performance level of the participants was evaluated using by the two following tests: (1) half squat and (2) decline squat. The results of this study indicate that there were no any significant relations between balance ability and performance level of the lower limbs in healthy young males.
URI: https://hdl.handle.net/11499/392
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÖNÜL KILAVUZ TEZ.docx3.29 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

374
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.