Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/39718
Title: Leptin hormonunun follikül gelişimine ve apoptozisine etki
Other Titles: The effects of leptin hormone on development of follicles and apoptosis
Authors: Abban Mete, Gülçin
Kocabaş, Muhammed Mekki
Keywords: Leptin
Apopotozis
Ovaryum
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Leptin ağırlıklı olarak adipoz dokudaki adipositler tarafından sentezlenek kana salınan, dolayısıyla kişinin yağ dokusu ile orantılı olarak serum düzeyleri yükselen bir hormondur. Leptin hem kadın hemde erkek üreme sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Leptin seviyesi dişi ve erkek te puberte başlangıcından önce artar. Bu artışın puberte başlangıcını tetiklediğine inanılmaktadır. Leptin seviyesi ve etkisi pubertal dönemden sonra dişi ve erkeklerde farklılık göstermektedir. Kadınlarda estrojen leptin salınmasını artırırken testosteron azaltmaktadır. Biz leptinin yeni doğandan olgun döneme kadar ovaryum follüküllerinde oluşturduğu yapısal değişimleri ve ovaryum apoptozisine etkisini incelemeyi amaçladık. Bu çalışmada 36 adet Wistar tipi dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol ve leptin uygulanan deney grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Çalışmamızda yeni doğan dişi sıçanlara doğumun birinci gününden başlayarak 14 gün süreyle leptin uygulandı. Deney grubu yavrulara doğdukları günden itibaren (doğduğu gün = 0) 1-5 gün boyunca sabah 0,1 ml/gün, 6-10 gün 0,15 ml /gün, 11-15.gün 0,25ml/gün leptin enjeksiyonu subkutan olarak gerçekleştirildi.Ovaryumlar doğumu izleyen 21 (3 hafta, kontrol; n=6, deney; n=6), 35 (5 hafta kontrol; n=6, deney; n=6) ve 84 (12. Hafta kontrol; n=6, deney; n=6) günlerde çıkarılarak ışık mikroskobu düzeyinde incelendi. Ovaryum dokuları tespit için, %10’luk formaldehit solüsyonunda 72 saat bekledildikten sonra rutin ışık mikroskopi takibine alındı. Hazırlanan parafin bloklardan, Leica RM-2125 rotary mikrotom kullanılarak 5 ? kalınlığında kesitler alındı. Kesitlere, Bcl/2, kaspaz 3, kaspaz 8, kaspaz 9, p-53 ve Bax ifadelerini belirlemek amacıyla immunohistokimyasal ve histolojik inceleme için hematoksilen-eosin (H-E) boyama işlemi yapıldı. Kesitler Olympus BX51 marka ışık mikroskobunda incelendi ve Olympus DP72 dijital kamera ile resimlendi.Kontrol ve leptin uygulanan gruplarda kaspaz-8, kaspaz-9, bax, p-53, bcl-2 ve kaspaz-3 proteinlerinin ekspresyonları aynı idi. Hematoksilen-eosin boyamada ise folliküler gelişim açısından yeni doğan deney grubunun kontrole göre daha gelişmiş olduğu saptandı. Kontrol ve leptin uygulanan gruplardan elde ettiğimiz immunohistokimyasal bulgularımız bize leptinin ovaryum apoptozisini etkilemediği düşündürttü. Bunun nedeni uygulanan doz miktarı ya da uygulama süresi olabilir. Ancak histolojik bulgularımız yenidoğan dokusunda leptinin follikül gelişimi uyardığını gösterdi.
Females an the reproductive system. Leptin levels rise in girls and boys before the onset of puberty. It has been sussegted that levels of the leptin rise may trigger the onset of puberty effected. Levels of leptin different from male and female after puberty. Whereas eastrogen accelarates secretion of leptin, testosteron reduces, nevertheless the precise mechanism how leptin effects puberty is completely unknown. In this study, we investigated the effect of leptin on the ovarian apoptosis and maturation.For this purpose, thity-six Wistar type rats were used in the study. Rats were divided as control, and leptin-treated groups. Leptin (3 micgram/kg) subcutaneously injected to newborn rats for 15 days starting from the first day of the birth. Beginning of the first day of their born (birth day=0) 0,1 ml/a day in mornings for 1-5 days, 0,15 ml/a day for 6-10 days, 0,25 ml for 11-15 days. Ovaries were removed after birth in the third (Newborn), fifth (pubertal) and twelveth week (Adult) Ovarien tissue samples of taken from each of the rats were fixed in 10% neutral-buffered formalin for 72 h, and then embedded in paraffin. Sections (5 ?m) were taken from the paraffin blocks on slides with polylisine and these were then deparaffinized in xylene and rehydrated through a graded ethanol series (100%, 96%, 80%.) and they were used in mmunohistochemical examination for analyzing Bcl/2, caspase 3, caspase 8, caspase 9, p-53 and bax expression.and hematoxylne and eosin.Afterwards cuts were evaluated under the light microscop by Olympus BX51 light microscope and Olympus DP72 digital camera.The expression of caspase-3, caspase-8, caspase -9, p53, Bcl-2, Bax was evaluated by immunohistochemistry. No remarkable differences were observed between the two groups regarding the expression of Bcl-2, bax, p53, caspase-3, caspase-8 and caspase-9. But three week old newborn rat ovaries were mature compare to control groups. In control ovary, primordial, primary and scondary follicles were seen whereas stages of follicular development from early primary follicle to mature (Graafian) follicles were observed in ovary-treated with leptin. Leptin was found not to be effective in ovarian apoptosis but effective in developing ovarian follicles in rat.
URI: https://hdl.handle.net/11499/39718
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammed Mekki Kocabaş.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.