Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3995
Title: A New attestation of the Cult of Zeus Trossou in a public inscription from the Upper Maeander River Valley (Çal Ovası)
Other Titles: Yukarı Menderes Vadisi’nde (Çal Ovası) bulunan, Zeus Trossou Kültüne ilişkin yeni bir kamu yazıtı
Authors: Akıncı Öztürk, Esengül
Baysal, Hasan Hüseyin
Ricl, Marijana
Keywords: Atyochorion, benefactor, donation, Zeus Trossou, honorary inscription, gerousia, bouthysia, poll tax, priests, capital, interest
Atyokhorion, hayırsever, bağış, Zeus Trossou, onurlandırma, gerousia, bouthysia, kelle vergisi, rahip, anapara, faiz
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Source: Akıncı Öztürk E. , Baysal H. H., Ricl M. (2015). A New Attestation of the Cult of Zeus Trossou in a Public Inscription from the Upper Maeander River Valley (Çal Ovası). Gephyra(12), 191-198
Abstract: This article contains the publication of a new public inscription from the village of Akkent north of Çal (ancient Atyochorion). The inscription dates from the Roman Imperial period and its upper half is heavily damaged. The remaining part of the inscription contains information about a local benefactor Pl. Eukopos, son of Philodoxos (?), who donated 150 denarii for the sacrifices of oxen to Zeus Trossou and for the payment of the priests’ poll tax, under the condition that the expenses are perpetually defrayed from the interest, while the principal remains intact to the people. The lost part of the inscription contained a list of similar dedications/donations, erected under the supervision of the members of local gerousia.
Makalede, Çal’ın kuzeyindeki Akkent kasabasında (Atyokhorion) bulunmuş olan ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen yeni bir resmî yazıt incelenmektedir. Üst bölümü oldukça yıpranmış durumdaki bu Yunanca yazıtın okunabilen kısmında, Pl. Eukopos adındaki yerel bir hayırseverin yaptığı bağışlar kaydedilmektedir. Buna göre Eukopos, Zeus Trossou’ya boğa kurban edilmesi (bouthysia) ve rahiplerin kelle (bireysel) vergilerinin ödenmesi için 150 denarius bağış yapmıştı. Ancak bu masraflar sürekli olarak Eukopos’un bağışladığı paranın faizinden karşılanacak ve anapara Halk’a ait olacaktı. Yazıtın aşınmış olan üst bölümünde, Yaşlılar Meclisi’nin (gerousia) kontrolü altında sunulmuş olan adakların/bağışların bir listesi yer almaktaydı. Yazıtın çevirisi şöyledir: “ ... ve Yaşlılar Meclisi’nin denetimi altında bağışların bir listesi yapıldıktan sonra, bu listenin yazıldığı bir stelin Zeus Trossou Tapınağı’na dikilmesine (karar verildi). Aynı şekilde, Philodoksos oğlu Pl. Eukopos, hem Zeus’a boğa kurban edilmesi (bouthysia) ve hem de rahiplerin kelle (bireysel) vergilerinin ödenmesi için 150 denarius bağışlamıştır. Bu nedenle, halkın takdirini ifade etmek üzere kendisine çok daha büyük onurların verilmesine (karar verildi). Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, tüm masraflar bu paranın faizinden karşılanacak ve anapara Halk’a ait olacaktır”.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3995
ISSN: 1309-3924
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A New Attestation of the Cult of Zeus Trossou in a Public Inscription.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.