Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/4017
Title: Yöneticilerde narsisizm üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on narcissism and managers
Authors: Çoban, Hatice
İrmiş, Ayşe
Keywords: Narsisizm, Narsisistik Kişilik Özellikleri
Narcissism, Narcissistic Personality Trait
Abstract: Narcissism, originated from Greek mythology, expresses the feeling of self-love, egotism and grandiosity. While narcissism at a certain level is considered as a normal personality trait, narcissism turned into an exaggerated self-love is considered pathological. Correlation between narcissistic tendencies and efficiency, performance, commitment were examined in previous studies to evaluate the effects of narcissism at the organizational level. This study is like an introduction to evaluate narcissistic personality trait of managers, who play a significant role on the success of organizations, and its positive or negative effects. An ampirical study has been conducted in order to measure the narcissism level and to determine on which dimensions it predominantly concentrates.
Kökenleri Yunan mitolojisine uzanan narsisizm kavramı bireyin kendisine duyduğu aşk, hayranlık, kendini büyük görme gibi bir dizi tutumu ifade eder. Belirli bir düzeyde narsisizm normal bir kişilik özelliği olarak ele alınırken; şişirilmiş bir öz benlik sevgisine dönüşen narsisizm patolojik olarak değerlendirilir. Örgütsel düzeyde narsisizmin etkilerini değerlendirmek üzere daha önceki çalışmalarda narsisistik eğilim ile verimlilik, performans, bağlılık gibi kavramların ilişkileri incelenmiştir. Örgütlerin başarısında önemli rol oynayan yöneticilerin narsisistik kişilik eğilimleri ile bu eğilimlerin olumlu ve olumsuz yansımalarının değerlendirilmesi için bir giriş niteliğinde olan bu çalışmada yöneticilerin narsisizm eğilimleri ve bu eğilimlerin narsisizmin hangi boyutunda daha yoğun olduğu temel sorusuyla ampirik bir araştırma yapılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/4017
ISSN: 2147-9208
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1170-6807-1-PB.pdf647.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

130
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.