Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/41329
Title: Keratoakantom ayırıcı tanısında ß-katenin ve siklin D1 ekspresyonunun rolü
Other Titles: ß -catenin and cyclin d1 expression in the differential diagnosis of keratoacanthoma
Authors: Altınboğa, Ayşegül Aksoy
Demirhan, Çallı Neşe
Akbulut, Metin
Bir, Ferda
Türk, Şen Nilay
Yalçın, Nagihan
Kara, Gökalan İnci
Keywords: Patoloji
Abstract: Keratoakantom, hızlı büyüme gösteren benign kutanöz bir tümördür. Keratoakantom, skuamöz hücreli karsinomdan her zaman histopatolojik inceleme ile kolay ayırt edilemez. Bu çalışmada, keratoakantom ve skuamöz hücreli karsinomları ayırmada yardımcı olabilecek histopatolojik kriterleri belirlemeyi ve immunohistokimyasal yöntemlerle ß-katenin ve siklin D1 ekspresyonlarının ayırıcı tanıdaki yararını saptamayı amaçladık. Olgular yedi keratoakantom, yedi keratoakantom benzeri skuamöz hücreli karsinom ve on altı skuamöz hücreli karsinom olmak üzere üç grup olarak incelendi. Klinik özellikleri, lezyon süresi, çapı, ülserasyon varlığı, simetrisite gibi makroskopik bulgular ve mikroskopik bulgulara ek olarak ß -katenin, siklin D1 ekspresyonu değerlendirildi. Sonuç olarak; ülser varlığı skuamöz hücreli karsinom lehine, simetrisite ise keratoakantom lehine bir bulgu olarak saptandı. Ek olarak; keratoakantom benzeri skuamöz hücreli karsinom olgularının invazyon alanında; ß-kateninde membranöz ekspresyon kaybı görüldü.
URI: https://hdl.handle.net/11499/41329
ISSN: 1309-9833
1308-0865
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document (26).pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

156
checked on May 27, 2024

Download(s)

8
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.