Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/42676
Title: Mahtumkulu'nun edebî şahsiyetinin oluşumunda babası Dövletmemmet Azadı'nın etkisi
Other Titles: An evaluation of the influence of Dövletmemmet Azadi on his son Mahtumkulu
Authors: Sağlam, Soner
Keywords: Dil ve Dil Bilim
Abstract: Sanatçının şahsiyetini ve edebî yaratıcılığını etkileyen faktörlerin başında aile ve yaşadığı sosyal çevre gelmektedir. Türkmen edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen Mahtumkulu on sekizinci yüzyılda yaşamış ve Türkmen yazı dilinin temelini atmıştır. Şairin babası Dövletmemmet Azadı da on sekizinci yüzyılın önde gelen şairi ve toplum önderlerinden biridir. Azadının Vagz-ı azat , Behiştnama , Beş Namaz , Hekayat adlı mesnevilerinin yanında, gazelleri ve rubaileri de bulunmaktadır. Özellikle Vagz-ı azat , Azadının edebî şahsiyetini ve ilmî derinliğini gösteren oldukça önemli bir eserdir. Azadı, bu eserinde dağınık hâlde yaşayan Türkmen boylarının birleşip tek bir devlet kurmaları fikrini ustalıkla işlemiştir. Bu düşüncenin, Mahtumkulunun başta Türkmenin şiiri olmak üzere, birçok şiirinde ele alındığını görmekteyiz. Yine Azadının eserlerine baktığımızda, bunların Türkmenlerin hayatının her yönünü -sosyal, siyasi, dinî, iktisadi, eğitim- kapsadığını görebiliriz. İlk eğitimini babası Azadıdan alan Mahtumkulu, babasından öğrendiği bu fikirleri geliştirip Türkmen Türkçesinin en güzel örnekleriyle mısralarında işlemiştir. Dolayısıyla Türkmenlerin millî şairi olarak kabul edilen Mahtumkulunun yetişmesinde ve edebî yaratıcılığının gelişmesinde babası Dövletmemmet Azadının etkisi büyüktür. Bu çalışmada Azadının Mahtumkuluna olan tesirleri sanatçıların eserlerinden yola çıkılarak gösterilmeye çalışılacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/42676
ISSN: 2147-0146
2147-0146
Appears in Collections:İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2024-02-27T112140.488.pdf689.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

2
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.