Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/43784
Title: ALI FUAD BAŞGIL VE SOSYAL ADALET MESELESI
Other Titles: A L I F U A D B A S G I L A N D S O C I A L J U S T I C E I S S U E
Authors: Çakır, Mehmet
Abstract: Ali Fuad Başgil, hukuktan sosyolojiye, dindenfelsefeye, ahlaktan siyasete kadar oldukçageniş bir alanda ülkemize kazandırdığı önemlieserleriyle Türk düşünce ve bilim dünyasınınkıymetli şahsiyetleri arasında olan düşünceinsanıdır. Türkiye’nin toplumsal ve siyasiyapısının anlaşılmasında dönemin olumsuzşartlarından etkilenmeden görüşlerini paylaşmayı,doğru bildiği meseleleri gelecek nesillereaktarmayı görevi sayan Ali Fuad, bu yönüylebirçok düşünce insanına ilham kaynağı olmayıbaşarmıştır. Dönemin siyasi koşulları dikkatealındığında Türkiye’de milli kültürün gelişimineve özgürlük anlayışının yayılmasında önemlikatkılar sağlayan Başgil, demokrasiye olaninancı, insan hak ve hürriyetlerine olan saygısıçerçevesinde sosyal adalet ilkelerinin egemenkılındığı bir toplum düzeni hayal etmiştir. Özelliklesosyal adalet konusunda Yeni İstanbulGazetesinde görüşlerini paylaşan Başgil, şarkve garp eksenli mukayeselerle herkes için inşaedilecek bir adalet sisteminin gerekliliğini vurgulayanönemli bir şahsiyettir.Bu çalışmada Ali Fuad’ın sosyal adalete ilişkingörüşleri, adalet ve sosyal adaletin toplumsalve politik anlamı, dönemin koşulları bağlamındasosyal adaletli bir toplum yapısının inşasıgibi konular ele alınmaktadır. Çalışmada AliFuad’ın 1962 yılı Ocak ayında “Yeni İstanbulGazetesinde” yazdığı ve sosyal adalete ilişkingörüşlerini paylaştığı dört önemli köşe yazısınaodaklanılmakta; aynı zamanda sosyolojikperspektiften sosyal adalet hususu açıklanmayaçalışılmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/43784
ISSN: 1304-8864
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document (6).pdf553.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.