Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/43821
Title: Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Mert ve Namert Tipi
Other Titles: The Characteristics of the Mert and theNamert in the Poems by Mahtumkulu
Authors: Sağlam, Soner
Abstract: Şair ve yazarlar sözcüklere sözlük anlamlarının dışında yeni anlamlar katar. Mert ve namert de sözlük anlamlarına ilave olarak edebiyatımızda farklı anlamlar kazanmış ve sembol haline gelmiş kelimelerdendir. Özellikle Türkmen sahası şairleri iyi insan ile kötü insanın mukayesesini yaparken mert ve namert kelimelerinden sıkça yararlanmıştır. Başta Türkmenlerin büyük şairi Mahtumkulu olmak üzere birçok Türkmen şairi iyi insanın vasıflarını ve kötü insanın zaaflarını ortaya koyarken, düşüncelerini mert ve namert kelimeleri ile mısralara işlemiştir. Dolayısıyla bu kelimeler ile "ideal Türkmen tipini" ortaya koymuşlardır. Çalışmada, Mahtumkulu'nun şiir dünyasındaki mert ve namert tipinin vasıfları gösterilmiş ve bu kelimelerin bir sembol olarak kullanımı ortaya konulmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/43821
ISSN: 1301-0549
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Mert ve Namert Tipi.pdf519.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.