Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/45039
Title: İnternet Üzerinden Alınan Potasyum Siyanür İle İntihar: Olgu Sunumu
Other Titles: Suicide with Potassium Cyanide Bought on The Internet: A Case Report
Authors: Öztürk, Hatice Kübra Ata
Akça, Alper
Kurtuluş Dereli, Ayşe
Abstract: Siyanür bilinen en toksik maddelerden birisidir. Akut zehirlenmelerine sıkrastlanmamakla birlikte siyanürle intiharlar sıklıkla ölümle sonuçlanır. Bu çalışmada;internet aracılığı ile alınan potasyum siyanür ile intihar eden 27 yaşındaki bir erkekolgu sunulmuştur. Olay yerinde beyaz renkli madde ile bulaşıklı bir adet su bardağı,internet üzerinden kimyasal malzemeler satan bir firmadan 1 kg potasyum siyanür satınaldığını belgeleyen fatura ve kredi kartı ödeme fişi bulunmuştur. Otopside özefagustasubmukozal konjesyon ve fokal taze kanama alanları, diğer dokularda ağır hiperemigibi nonspesifik bulgular olduğu görülmüş ve toksikolojik incelemede ağız yoluyla alı-nan akut siyanür zehirlenmesi nedeniyle öldüğü saptanmıştır. Bu olgu, bilinen en toksikmadde olan siyanürün internet üzerinden kolaylıkla alınabilmesine dikkat çekmek vebu maddelere erişimin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgulamak amacıylasunulmuştur
URI: https://hdl.handle.net/11499/45039
https://doi.org/10.17986/blm.2020.v25i1.1347
ISSN: 1300-865X
2149-4533
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
99572ad3-90cf-4c94-bf92-4a081ec28909.pdf195.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4,806
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

492
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.