Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/45562
Title: Uluslararası Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı
Other Titles: İnternational world languages and literatures research symposium
Keywords: Dünya dilleri
Edebiyat
Bildiriler
Sempozyum
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Yayınları
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları e-Yayın No;17
Abstract: Bu kitap 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun çevrimiçi olarak düzenlediği “Uluslararası Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu’nun açılış ve kapanış konuşmaları, çağrılı konuşmacıların sunumları ile katılımcı bildirilerinin özet metinlerinden oluşmaktadır. Çağrısını Kasım 2021’de yaptığımız sempozyumumuza 17 farklı ülkeden 200 üzerinde başvuru yapılmıştır. Bu özetler Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Kırgısiztan olmak üzere 6 farklı ülkeden 82 alan uzmanı akademisyenin yer aldığı bilim kurulumuzca değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirme sonucunda sempozyumda sunulmak üzere Çeviribilim alanından Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Rusya’dan 10; Dilbilim alanından Türkiye, ABD, Azerbaycan, Japonya ve İran’dan 32; Edebiyat alanından Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Bangladeş, Çin, Cezayir, Hindistan, Irak ve Polonya’dan 84; Kültür alanından Türkiye, Cezayir ve Hindistan’dan 21; Yabancı Dil Eğitimi alanından Türkiye, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Özbekistan ve Yunanistan’dan 37 olmak üzere toplamda 17 farklı ülkeden 184 adet bildiri kabul almıştır.
This book consists of the opening and closing speeches of the “International World Languages and Literatures Research Symposium” organized online by Pamukkale University, School of Foreign Languages on 1-3 June 2022, the presentations of the keynote speakers and the abstracts of the participants. Over 200 submissions were made from 16 different countries to our symposium, whose call was posted online in November 2021. These abstracts, which include 82 scholars from 6 different countries, including Türkiye, Germany, the United States, England, Japan and Kyrgyzstan, have been evaluated by our scientific committee. As a result of this evaluation, 10 abstracts from Türkiye, Azerbaijan, Pakistan and Russia from the field of Translation Studies; 32 abstracts from Türkiye, USA, Azerbaijan, Japan and Iran in linguistics; 84 abstracts from Türkiye, Azerbaijan, Brazil, Bangladesh, China, Algeria, India, Iraq and Poland in literature, 21 abstracts from Türkiye, Algeria and India in the field of culture and in the field of Foreign Language Education, 37 abstracts from Türkiye, Kyrgyzstan, Turkish Republic of Northern Cyprus, Lithuania, Uzbekistan and Greece have been accepted. In total, 184 papers have been accepted from 17 different countries.
URI: https://hdl.handle.net/11499/45562
ISBN: 978-975-6992-95-1
Appears in Collections:Pamukkale Üniversitesi Yayınları Bildiri / Sunu Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

290
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,092
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.