Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/45663
Title: Kent içi ulaşım ağlarında otobüs öncelikli şeritlerin etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of effectiveness of bus priority lanes in urban road transportation networks
Authors: Çalışkan, Gülay
Advisors: Başkan, Özgür
Keywords: Otobüs öncelikli şerit
toplu taşıma ataması
özel taşıt ataması
diferansiyel gelişim algoritması
Bus priority lane
public transport assignment
private car assignment
differential evolution algorithm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Trafik sıkışıklığının günümüzde birçok ülkenin başlıca sorunu haline gelmesi ile birlikte toplu taşıma sistemlerine olan talebin artması ve bu sistemlerin verimliliğini arttırmak için uygulanabilecek düzenlemelerin getirilmesi ile ilgili çalışmalar oldukça çoğalmıştır. Bu tez çalışmasında, kent içi ulaşım ağlarındaki toplu taşıma sistemlerinden biri olan otobüsler için uygulanabilecek öncelikli şeritlerin belirlenmesi ve toplu taşıma seyahat sürelerinin iyileştirilmesi için iki adet iki seviyeli programlama modeli olan MODEL 1 ve MODEL 2 uygulamaları önerilmiştir. Çözümde otobüs öncelikli şerit adaylarını belirlemek için VISUM yazılımı ile özel taşıt ataması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen modellerin uygulaması literatürde sıklıkla ele alınan test ağı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları otobüs öncelikli şeritlerin seyahat süresini azalttığını ve kullanıcıların azalan seyahat sürelerine göre tercihlerinin değiştiğini göstermiştir.
With traffic congestion becoming the main problem of many countries today, the increase in the demand for public transportation systems and the efforts to introduce regulations that can be applied to increase the efficiency of these systems have increased considerably. In this study, bi-level programming models, MODEL 1 and MODEL 2, have been proposed to determine the priority lanes that can be applied for buses, which is one of the public transportation systems in urban transportation networks, and to improve public transportation travel times. In the solution, private car assignment was carried out with the VISUM software to determine the bus priority lane candidates. The application of the developed models was carried out on the test network, which is frequently discussed in the literature. The results of the study showed that bus priority lanes reduce the travel time and the preferences of the users change according to the decreasing travel times.
URI: https://hdl.handle.net/11499/45663
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10344499.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 6, 2024

Download(s)

80
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.