Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/467
Title: Tek başına çalışan asenkron jeneratörlerin bulanık mantık tabanlı uç gerilimi regülasyonu
Other Titles: Fuzzy logic based output voltage regulation for induction generator operating in stand alone
Authors: Döşer, Tayyib Lütfullah
Advisors: Selami Kesler
Keywords: Asenkron jeneratörler, bulanık mantık, elektronik yük kontrolü
Stand alone, asynchronous generators, fuzzy logic, electronic load control.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, elektrik şebekesinden bağımsız olarak çalışan ve elektriğin olmadığı yerlerde kullanılan üç fazlı bir asenkron jeneratörün düzenli ya da düzensiz mekanik güç girişlerine karşılık dengeli ve dengesiz yükler altında çıkış geriliminin bulanık mantık tabanlı bir algoritmayla elektronik yük kontrolüne dayalı olarak regüalsyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, tasarlanan sistemin matlab simulink ile modellenmesi yapılmıştır. Daha sonra bu sisteme göre, deneysel çalışma seti oluşturulmuştur. Program algoritması ise, uzman görüşüne dayalı bulanık mantık tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir. In this study, corresponding regular or irregular mechanic power input for the three-phase asynchronous generators working stand alone, under balanced or unbalanced loads, output voltage regulation is carried out by fuzzy logic based electronic load controller. For this aim, firstly the proposed system is designed in MATLAB/Simulink environment to analyse trasient and steady state behaviours of the generator. Afterward, proposed system is implemented in laboratuary to conduct some experiments. During the change in customer load and unbalanced power input for the generator, proposed system performs the output voltage regulation succesfully. Obtained results are presented and some conlusions are given by both simulation and experimental studies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/467
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10044484.pdf4.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 6, 2024

Download(s)

22
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.