Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/471
Title: 4x4 arazi aracı seçim için yasam boyu maliyet tabanlı çok kriterli bir yaklaşım
Other Titles: 4x4 off road life cycle cost based selection for multicriteria approach
Authors: Danacı, Yasin
Advisors: Aliye Ayça Supçiller
Keywords: Yasam boyu maliyet, AHS, arazi aracı
Life cycle cost, AHP, land vehicle
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hayatın her alanında yapılan tercihlerin düsünceleri ve beklentileri ne derecede karsıladıgı sorgulanır. Dogru bir karar verme yaklasımı için beklentileri karsılayacak alternatifler ortaya koyuldugunda bazen duygusal bazen de gerçek degerlerin çizdigi yolda en uygun olan alternatif belirlenmeye çalısılır. Eger uzun soluklu kullanılacak ürün veya hizmetin tercih edilmesi söz konusu ise ürün veya hizmetten beklenen degerlerin yanında ürün veya hizmetin kullanılmaya baslanılmasından bitirilmesine kadar, yani ürün veya hizmetin yasamı boyunca olusturacagı maliyet göz önüne alınarak ve bu dogrultuda alternatifleri degerlendirmek maliyetlerin ve girdilerin göz ardı edilemeyecek kadar önemli oldugu günümüzde büyük öneme sahiptir. Yasam boyu maliyetin ilk maliyete esit oldugu kabul edilerek yapılan tercihler kullanıma baglı olarak zamanla buz dagının görünmeyen yüzü gibi ortaya çıkmakta ve zamanla alınan kararların aslında ne derecede yanlıs oldugu fark edilebilmektedir. Yapılan çalısma yalnızca 4x4 arazi aracı seçerken görsel, çevresel ve performans faktörlerini ele almayıp bunların yanında yasam boyu maliyet kavramının da ele alınarak uzun vadede sürprizlerle karsılasmadan dogru bir karar verme modeli olusturmak için bir yaklasım sunmaktadır. The thought of the choices made in all areas of life and to meet the expectations are questioned to what extent. For an accurate decision making approach is put forward alternatives to meet expectations, sometimes emotional, sometimes in the same path of the real value tries to identify the most appropriate alternative. If long-term use product or service should be preferred if there are products or services expected value next to the product or service started to be used after completion until, that product or service throughout his life to be established considering the cost, and in this direction evaluate alternatives, costs and inputs are ignored too important to be that has great importance nowadays. The lifetime cost is equal to the initial cost, assuming the use of time depending on the choices made behind the scenes of the iceberg emerges as the times of the decisions taken and to what extent the fact that the difference may be wrong. Studies only 4x4 allterrain vehicle when choosing visual, environmental and performance factors discussed not receiving their next lifetime cost of the concept addressed in the long term surprises a correct decision-making model to create offers an approach.
URI: https://hdl.handle.net/11499/471
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10040495.pdf5.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

38
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.