Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/50737
Title: Dil Öğretimi Açısından Kurucu Metin Bağlamında Nutuk Üzerine Söylem Çözümlemesi
Authors: Er Aydemir, Nermin
Keywords: Türkçe eğitimi
nutuk
dilbilim
söylem çözümlemesiTurkish education
the speech
linguistics
discourse analysis
Abstract: Nutuklar, bir edebi tür ya da dilbilgisel veri olmasının öncesinde devlet geleneğinin ve onun aslî unsurlarının sosyal ve kurumsal tezahürü olarak değerlendirilebilecek dil, kültür ve bilhassa oluşum amacı itibariyle eğitim bağlamlı veri tabanı özelliğine sahiptirler. Bu veri tabanı, kadim dillerden Türkçe için tarihî kökler üzerinde kurumsal kimliğe sahip güçlü bildirge özelliğine sahiptir. Çalışmada bu yönüyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u, dilbilimsel bağlamda, ülkü toplum ve devlet kurgusu içerisinde Türkçe ve Türkçe eğitimi odaklı olarak İncelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kurucu metin niteliğine sahip olan Nutuk, toplum ve devlet hayatının gelişimine dair güçlü bir birleşen olarak Türkçe eğitimi için de önemli verileri barındırmaktadır. Belirtilen veriler söylem çözümlemesine tâbi tutularak nitel araştırmaya dayalı olarak doküman analizi ile değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkçe eğitiminin işlevine dair, kurucu iradenin tezahürü işlevsel açıdan değerlendirilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1149913
https://hdl.handle.net/11499/50737
ISSN: 2147-6020
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Files in This Item:
File SizeFormat 
tmp-fb85406b-1067-4d32-a612-caaac1c9d3eb.775791.pdf.pdf350.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

8
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.