Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/50740
Title: Kazak Akını Jambıl Jabayev İle İlgili Türkiye’de Yayımlanan Akademik Çalışmaların Analitik Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme
Authors: Sözen, Yaşar
Sağlam, Soner
Keywords: Kazak edebiyatı
Jambıl Jabayev
Eserler
Analitik Bibliyografya.Kazakh Literature
Jambıl Jabayev
Works
Analytical Bibliography
Abstract: Kazak bozkırının akını , Kazak halk edebiyatının ve sözlü geleneğinin en büyük temsilcisi Jambıl Jabayev, bir asır yaşayarak bu geleneği en güzel güzel şekilde devam ettirmiştir. Jambıl; şiir, destan ve aytıs geleneğinin Kazak bozkırındaki zirve şahsiyetidir. Bu bağlamda Jambıl’ın hayatı, edebî şahsiyeti ve özellikle eserleri, başta Kazakistan olmak üzere birçok dünya ülkesinde araştırmacılar tarafından İncelenmiş, bu konuda makale ve kitaplar kaleme alınarak birçok yayın meydana getirilmiştir. Jambıl’ın hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleriyle ilgili yayın yapılan ülkelerden biri de tarihin derinliklerinden itibaren Kazakistan’la aralarında soy ve büyük bir kültür birliği bulunan Türkiye’dir. Çalışmada Kazak bozkırlarının ulu ozanı Jambıl Jabayev ile ilgili Türkiye’de bu zamana kadar yapılan tüm yayınlar (Kitap, Dergi, Araştırma Makalesi vb.) tespit edilmeye çalışılmış, tespit edilen yayınlar İncelenmiş ve bu yayınlarla ilgili analitik bir bibliyografya oluşturulmuştur. Tespit edilen yayınlar; Kitaplar, Tezler, Dergiler, Makaleler ve Ansiklopedi Maddesi olmak üzere beş başlık altında Taşnif edilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1144655
https://hdl.handle.net/11499/50740
ISSN: 1300-7874
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2024-03-19T112738.831.pdf269.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.