Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/512
Title: KOBİ TFRS standartlarına göre oluşturulacak öz kaynaklar değişim tablosu ve gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu önerisi: örnek bir uygulama
Other Titles: A proposal on the statement of income and retained earnings and the statement of the changes in equity to be issued accounting to the SMEs TFRS standards: a sample case
Authors: Özdemir, Serkan
Elitaş, Cemal
Keywords: KOBİ
KOBİ TFRS
Öz Kaynak Değişim Tablosu
gelir ve Dağıtılmamaış Karlar Tablosu
Publisher: İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Türk)
Source: ÖZDEMİR S. ELİTAŞ C. “KOBİ TFRS Standartlarına Göre Oluşturulacak Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu Önerisi: Örnek Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı: 2, ISSN: 1309-0712, 274-292, 2015.
Series/Report no.: 7;2
Abstract: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS), 01 Kasım 2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak mevzuata dahil edilmiştir. KOBİ TFRS Bölüm 6, işletmeler tarafından düzenlenecek Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu’nun düzenleme esasları açıklanmaktadır. Standart, bir raporlama döneminde öz kaynaklarda meydana değişikliklerin sadece kâr ve zarar rakamlarından, temettü ödemelerinden, geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi işlemlerinden ve muhasebe politikasındaki değişimlerden kaynaklandığı durumlarda, istenirse Kapsamlı Gelir Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ayrıca düzenlenmeksizin, Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu adıyla tek bir tablonun sunulmasını mümkün kılmaktadır. Uygulama çalışması iki alternatifli olarak düzenlenmiştir. Birinci alternatifte örnek KOBİ işletmesinin finansal tablo rakamları kullanılarak Öz Kaynak Değişim Tablosu düzenlenmiştir. İkinci alternatifte ise, aynı örnek KOBİ işletmesinin yukarıda belirtilen şartları sağladığı varsayılarak, Kapsamlı Gelir Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu’nda yer alan finansal bilgileri tek bir tabloda, Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu’nda birleştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/512
ISSN: 1309-0712
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makale.pdfAna Makale1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

40
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.