Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/531
Title: Sağlık kurumlarında şiddet
Other Titles: Violence in health institutions
Authors: Cinoğlu, Arzu
Keywords: Şiddet, şiddetin nedenleri, şiddet çeşitleri, şiddetin önlenmesi, işyerinde şiddet, sağlık kurumlarında şiddet, sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesi.
Violence, reasons of violence, types of violence, preventing violence, violence in workplace, violence in health institutions, preventing violence in health institutions.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, genel şiddet tanımından ve ilgili kavramlardan yola çıkarak sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını analiz etmektir. Teorik çerçevede, şiddet ve ilgili kavramların tanımına, şiddet konusuna farklı açılardan yaklaşımlara ve sınıflandırmalara yer verilmiştir. Şiddetin bir çeşidi olan işyeri şiddeti irdelenmiş ve sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddet, nedenleri ve sonuçlarıyla incelenmiştir. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, Hastane Acil Kod sistemleri ve Beyaz Kod bildirimleri hakkında bilgi verilerek, uygulamadaki aksaklıklar dile getirilmiştir. Bu noktada, Denizli ili ve Türkiye genelinde, sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddet olaylarını incelemek amacıyla farklı kurumlara başvuruda bulunulmuştur. Başvuruların tümünün olumsuz sonuçlanması üzerine, basına yansıyan haberler yoluyla, örnek olay incelemeleri yapılmıştır. Örnek olayların değerlendirilmesi sonucunda, sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını engellemek için alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. Bu aşamada, şahsi deneyim ve gözlemlerden yararlanılmıştır. The purpose of this study is to analyse the violence events in health institutions starting from general violence definition and its related terms. Violence and definition of its related terms, approaches to violence from different angles and classifications of violence has been mentioned in theoretic framework. Workplace violence which is a type of violence, has been examined and the events happened in health institutions has been investigated with causes and effects. Information has been given about Performance based supplementary payment system, Hospital Emergency Code systems and White Code notifications and difficultiesbin practise has been mentioned. At this point, to examine violence events in health institutions, some information is requested officially from different institutions in Denizli and throughout Turkey. All the requests has been denied so sample event investigation has been made by news from press. After evaluating sample events, the precautions has been discussed to prevent violence events in health institutions. At this stage, personal experience and observations has been used.
URI: https://hdl.handle.net/11499/531
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arzu Cinoğlu.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

408
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

702
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.