Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/532
Title: Bankalardaki bölümsel raporlama uygulamalarının TFRS 8 faaliyet bölümleri standardı çerçevesinde i?ncelenmesi: bir uygulama önerisi
Other Titles: Analyzing the segment reporting practices within the scope of the tfrs 8 operating segments standart: an application proposal
Authors: Özdemir, Serkan
Keywords: Bankalar
Bölümsel Raporlama
TFRS 8
Publisher: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Series/Report no.: Temmuz;67
Abstract: Dünya ticaret hacminin büyümesi ile beraber birden çok alanda faaliyet göstermeye başlayan şirketlerde, konsolide edilen finansal tablolardan elde edilen finansal bilgiler, kullanıcılara detayları gösterme konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeplerle son zamanlarda önemini arttıran bölümsel raporlama faaliyetleri Türkiye’de TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı şartları doğrultusunda uygulanmaktadır. TFRS 8 Standardı bölümsel raporlamada bir şablon önermemekte, şirketleri bölüm yapılarını oluşturmada ve bölümlendirilecek finansal bilgilerin seçiminde serbest bırakmaktadır. Bu durum standardın temelini oluşturan “Yönetim Yaklaşımı”nın bir sonucudur. Türkiye’de bankacılık sektörü, kendine has işleyiş kuralları ile benzer ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir sektördür. Fakat sektördeki bölümsel raporlama uygulamalarında, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bir uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu durum bölümsel raporlardaki finansal bilgilerin karşılaştırılmasını ve analizini güçleştirmektedir. Yapılan uygulama çalışması ile, bankalardaki farklı bölümsel raporlama uygulamalarını ortak bir paydada birleştiren, bir bölümsel raporlama önerisi ortaya konulmuştur. Böylece sektörde konunun tartışmaya açılarak, bölümsel raporlamada temelde bir uygulama birliği sağlanması hususunda farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/532
ISSN: 2146-3042
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makale.pdfAna Makale242.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 27, 2024

Download(s)

16
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.